Kurssit

Perusteet haltuun

Aloita täältä. Tällä kurssilla käymme läpi tärkeitä perusteita, jotka mahdollistavat syventävän oppimisen yhä monimutkaisempiin aihe-alueisiin tietoturvan parissa. Kurssi on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat uusia tietotekniikan parissa.

Burp Suite - Perusteet

BurpSuite on johtava web-sovellusten tietoturvatyökalu, joka helpottaa haavoittuvuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä web-sovelluksissa erilaisten hyökkäystyökalujen avulla.

Python Ohjelmointi

Opetellaan ohjelmoinnin perusteet Pythonilla. Suunnattu täysin vasta-alkajille.

Web-kehityksen Perusteet

Tämä kurssi on johdatus web-kehitykseen ja se keskittyy HTML:n, CSS:n, JavaScriptin ja taustajärjestelmien perusteisiin. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille tarvittavat taidot ja tietämys, jotta he voivat suunnitella ja kehittää ja ymmärtää yksinkertaisia web-sovelluksia.

SQL-Injektio

SQL-injektio lienee syynä valtaosaan vakavista tietomurroista, pääasiallisesti sen takia että haavoittuvuus on suuressa sovelluksessa erittäin todennäköinen jos teknologiavalinnat ovat huonot, ja seuraus on yleensä koko tietokannan vuotaminen hyökkääjälle.

Salasanahyökkäykset

Salasanat ovat hirvittävän epäturvallisia aivan hirvittävän monesta syystä, mutta silti välttämättömiä. Vaarallinen kombinaatio!

Komentoinjektiot

Yksi karmivimmista paikoista johon injektiohaavoittuvuus voi osua on käyttöjärjestelmäkomennot. Seuraamus on lähes poikkeuksetta palvelimen täysi haltuunottaminen hyökkääjän toimesta. Näitä haavoittuvuuksia kuitenkin löytyy melkoisen usein kun sovellus käyttää esimerkiksi komentorivityökaluja kulissien takana.

XSS (Cross-Site Scripting)

Opi löytämään ja hyväksikäyttämään haavoittuvuutta joka on yksi kaikista yleisimmistä haavoittuvuuksista, helpohko löytää, ja siitä huolimatta hyvin vaarallinen. Hackerone rankkasi XSS:n #1 bug bounty -haavoittuvuudeksi 2021.

JWT Hyökkäykset

JWT-tokeneita on nykyään lähes kaikkialla mihin katsoo. Kuitenkin JWT-kirjaston valinta tai määritys menee usein pieleen, joka voi johtaa tokenien väärentämiseen, joka taas tyypillisesti johtaa sovelluksen turvallisuuden totaaliseen murtumiseen.

XXE (XML External Entity) Hyökkäykset

XML on pintapuolisesti yksinkertainen protokolla, tageja ja attribuutteja. XML:llä on kuitenkin salaisia kykyjä jotka valitettavan usein eivät ole oletusarvoisesti poistettu käytöstä XML-käsittelijöissä...

LFI / RFI

Erityisesti PHP-sovelluksia historiallisesti vaivannut haavoittuvuus jota voi edelleen tavata luonnosta, erityisesti vanhoista web-sovelluksista.

Pääsynhallintahaavoittuvuudet

Kehitys kehittyy ja modernien sovelluskehysten ansiosta perinteisiä injektiohaavoittuvuuksia tai autentikointiongelmia näkee jatkuvasti vähemmän. Yksi asia kuitenkin on joka tuntuu pysyvän aina yhtä vaikeana toteuttaa turvallisesti, ja se on monimutkaisen sovelluksen pääsynhallinta.

URL-injektio

Injektioita on joskus yllättävissäkin paikoissa ja URL-osoitteiden rakentaminen on yleinen paikka, jossa kehittäjät unohtavat huomioida vaaran.

Templaattien Injektiohaavoittuvuudet

HTML:ää rakennetaan tyypillisesti templaateilla juuri injektiohaavoittuvuuksien välttämiseksi, mutta joskus käy niin kurjasti että injektio osuukin itse templaattiin, ja tällöin seuraukset ovat vakavat.

Deserialisointihyökkäykset

Sarjallistaminen on äärimmäisen helppo ja kätevä tapa saada monimutkaisia tiloja tallentumaan levylle tai siirtymään verkon yli. Helppous tuo kuitenkin mukanaan varjopuolen, sarjallistetun objektin purkaminen nimittäin on rinnastettavissa pommin purkamiseen. Se on tehtävä juuri oikein tai muuten seuraukset voivat olla katastrofaaliset.

Selainturvallisuus

Selain on monipuolinen ympäristö, jossa on eri välilehdissä ja eri ikkunoissa ajossa koodia täysin eri tahoilta, ja nämä web-sovellukset pystyvät vielä kommunikoimaan keskenään. Tällaisessa ympäristössä on riskinsä!

PRO

Windows - Hyökkäys ja Puolustus

Windows ja Active Directory hyökkäykset sekä puolustus

PRO

Nmap

Nmap on yksi tunnetuimmista työkaluista, jolla voit suorittaa monipuolisia verkkoskannauksia. Jokaisen tietoturva-ammattilaisen olisi hyvä osata käyttää tätä työkalua.

Windows tietoturvan perusteet

Tällä kurssilla käymme läpi perusasioita liittyen Windows -järjestelmien hallintaan ja tietoturvan ylläpitoon.

Linux hallinta- ja koventaminen

Tällä kurssilla käymme läpi Linux -järjestelmien hallintaan ja koventamiseen liittyviä aiheita

Type-juggling haavoittuvuudet

Ohjelmointikielen automaattinen tyyppimuunnos voi johtaa odottamattomiin tuloksiin, joita hyökkääjä voi hyödyntää

PDF-export injektio

PDF-tiedostogeneraattorit ovat yleisiä ja hyvästä syystä. Näistä on kuitenkin löytynyt viime vuosina löytynyt vaarallisia haavoittuvuuksia.

PRO

Wireshark

Wireshark on työkalu jota käytetään tietoliikenteen kaappaamiseen ja analysointiin. Työkalu on omiaan eri verkkoprotokollien oppimiseen ja tarvitset sitä usein myös CTF-kilpailuissa.

Kyberfilosofia

Ajatuksia kyberturvallisuudesta, tietosuojasta ja muusta.

Tietoturvavalvonnan perusteet ja käsitteet

Tällä kurssilla käymme läpi organisaation tietoturvavalvontaan liittyviä käsitteitä.

Kryptografia

Kryptografian historiasta nykykäyttöön, salauksen perusteet, teknologiat, sovellukset ja niiden vaikutus turvallisuuteen.

PRO

Metasploit

Metasploit on suosittu hyökkäyskehys, joka auttaa ammattilaisia tunnistamaan ja hyödyntämään tietoturva-aukkoja. Tässä kurssissa käydään läpi Metasploitin käyttöä ja opitaan, miten sitä voidaan käyttää hyökkäysten toteuttamiseen ja tietoturva-aukkojen löytämiseen.

Tietoverkot

Tutustutaan hieman peruskurssia syvällisemmin tietoverkkoihin ja verkkoprotokolliin. Edelletys esimerkiksi Nmap- ja Wireshark -kursseilla pärjäämiseen.

PRO

Nessus

Nessus on laajalti käytetty tietoturva-arviointityökalu, joka on suunniteltu tunnistamaan haavoittuvuuksia ja heikkouksia tietokonejärjestelmissä, verkoissa ja sovelluksissa.