Kyberturvallisuus, Koulutus Suomessa

Suomi on yksi maailman johtavista digitalisaation edelläkävijöistä, ja se on myös yksi parhaista paikoista opiskella kyberturvallisuutta. Suomessa on useita oppilaitoksia, jotka tarjoavat laajan valikoiman kyberturvallisuuskoulutusohjelmia. Nämä ohjelmat vaihtelevat lyhyistä kursseista aina tutkintoon johtaviin ohjelmiin asti.

Yritämme tällä sivulla pitää kirjaa nykyisistä tutkinnoista ja koulutuksista.

Business College Helsinki on Helsingin Pasilassa sijaitseva toisen asteen ammatillinen oppilaitos. Oppilaitos tarjoaa tieto- ja viestintätekniikan (ohjelmistokehittäjä/IT-tukihenkilö) koulutusta sekä suomeksi että englanniksi. Business College kouluttaa kyberturvallisuuteen erikoistuneita datanomeja, SOC-analysteja ja IAM-asiantuntijoita.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto / Kyberturvallisuuteen erikoistunut IT-tukihenkilö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opiskelijana voit erikoistua kyberiin.

Identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) -kyberkoulutus

Identity and Access Management (IAM) -koulutus toteutetaan päätoimisena koulutuksena. Koulutus on hyvin käytännönläheistä verrattuna vastaaviin korkeakouluopintoihin. Tarve alan asiantuntijoista on suuri, koska palvelujärjestelmien määrä kasvaa ja käytännössä kaikissa niissä tarvitaan identiteetin- ja pääsynhallintaa. IAMiin keskittyvää koulutusta on Suomessa tarjolla vähän ja myös sen vuoksi alan osaajilla on hyvät työllistymismahdollisuudet. Opiskelijoiden käytössä on Windows-ympäristö ja kannettavat tietokoneet. Tietokoneet jaetaan opiskelijoille orientaatiopäivässä Pasilassa.

Security Operations Center Specialist -koulutus

Security Operations Center Specialist -koulutus on suunniteltu aikuisille, jotka haluavat tehdä töitä tietoturva-alan asiantuntijoina. Koulutus on hyvin käytännönläheistä verrattuna vastaaviin korkeakouluopintoihin. Opiskelijoiden käytössä on Windows-ympäristö ja kannettavat tietokoneet.

Aalto Master's Programme in Security and Cloud Computing (SECCLO)

SECCLO on Erasmus Mundus -kaksoistutkinto-ohjelma tietojenkäsittelytieteen, tarkemmin sanottuna tietoturvan ja pilvitekniikan alalla. Opinnot tarjoavat sekä käytännön tietoa että teoreettisia näkemyksiä:

  • turvallinen järjestelmäsuunnittelu
  • hajautettu sovelluskehitys
  • verkko- ja palveluarkkitehtuurit
  • pilvi- ja mobiilialustat.

Tutustu: https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-security-and-cloud-computing-secclo

Jyväskylän yliopisto - Kyberturvallisuuden maisteriohjelma

Kyberturvallisuuden maisteriohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijalle vankka osaaminen työskentelyyn kyberturvallisuuden kokonaishallintaa vaativissa johtamis- ja kehittämistehtävissä. Koulutuksessa tarkastellaan kybermaailmaa ja sen turvallisuutta
yhteiskunnallisesta, toiminnallisesta, teknologisesta ja systeemisestä näkökulmasta. Maisteriohjelmassa kyberturvallisuutta tarkastellaan kokonaisturvallisuuden kontekstissa ottaen huomioon kansainvälistyvään ja digitalisoituvaan yhteiskuntaamme liittyvät kehityskulut, toiminta- ja huoltovarmuus sekä reagointi- ja riskinsietokyky.

Maisteriohjelman opiskelijat saavuttavat digitalisoituvan maailman ymmärtämisen kannalta tarvittavan teknisen perusosaamisen. Perusosaamisen tuottavat täydentävät (tarvittaessa) ja muut opinnot suoritetaan maisteriopintojen osana.

Tutustu: https://opinto-opas.jyu.fi/2022/fi/tutkintoohjelma/kybma2020/

Xamk, Kotka. Insinööri (AMK), kyberturvallisuus

Xamkissa opiskelet kyberturvallisuutta käytännön tekemisen kautta ajasta ja paikasta riippumattomalla ja Suomen mittakaavassa ainutlaatuisella VirtualLab-pilvipalvelualustalla. Virtuaalilaboratorio korvaa lähes kaikki koulutuksen laboratoriotyöt, jotka aiemmin on tehty fyysisillä laitteilla.

Koulutuksessa opit hallitsemaan kyberhäiriötilanteita tilannekuvan muodostamisesta aina kyberuhkien torjuntaan ja niistä palautumiseen. Koulutuksen ydin on toiminnallisen kyberturvallisuuden taidoissa eli käytännön tekemisessä.

Tutustu: https://www.xamk.fi/koulutukset/insinoori-amk-kyberturvallisuus/

XAMK, Kotka. Kyberturvallisuus, YAMK

Kyberturvallisuuden YAMK-koulutuksessa saat laaja-alaisen näkemyksen kyberturvallisuuden eri osa-alueista. Tunnistat kyberturvallisuuteen liittyvät uhat ja niiltä suojautumiseen tarvittavat prosessit ja teknologiat. Osaat tehdä riskianalyysin sekä suunnitella ja toteuttaa jatkuvuuden hallintaa.

Tutustu: https://www.xamk.fi/koulutukset/insinoori-ylempi-amk-kyberturvallisuus-2/

Oulun Yliopisto - Master's in Computer Science and Engineering - Erikoistuminen kyberturvallisuuteen

Mielenkiintoinen mahdollisuus opiskella johtavassa tutkimusympäristössä. Computer Science and Engineering on tutkimukseen suuntautunut maisteriohjelma, joka keskittyy älykkäisiin digitaalisiin ratkaisuihin tosielämän ongelmiin.

Kyberturvallisuus on uusi opiskeluvaihtoehto, joka perustuu Oulun yliopiston ohjelmistoturvallisuuden huippuosaamiseen.

Kyberturvallisuuteen erikoistunut opiskelija osaa suunnitella, kehittää, testata ja arvioida järjestelmiä, ohjelmistoja tai laitteistoja turvallisuustavoitteisiin jatkuvasti kehittyvässä digitaalisessa ympäristössä.

Tutustu: https://www.oulu.fi/en/apply/masters-computer-science-and-engineering

Laurea, Tietojenkäsittelyn koulutus, Kyber-turvallisuus (Tradenomi AMK)

Digitalisoituvassa maailmassa kyberuhilta suojautuminen on yhä tärkeämpää liiketoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Kyberturvallisuuteen keskittyvä tietojenkäsittelyn koulutus antaa sinulle hyvät valmiudet varautua kyberuhkiin erilaisissa liiketoimintaympäristöissä. Koulutuksessa saat kokonaisvaltaisen kuvan kyberturvallisuudesta, mukaan lukien tietoturvan hallinnan, tietoverkkojen perusteet, kyberuhkat ja kyberuhkien torjuntaan liittyvät suojauskäytänteet.

Ohjelma koostuu pakollisista ydinopinnoista, joihin kuuluu harjoittelu ja opinnäytetyö sekä täydentävistä opinnoista, työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Tutustu: https://www.laurea.fi/koulutus/liiketalous-ja-tietojenkasittely/tietojenkasittelyn-koulutus-kyberturvallisuus/

Laurea - Business Information Technology, Cybersecurity (BBA)

Tässä ohjelmassa syvennät kyberturvallisuuden asiantuntemustasi liikkeenjohdon näkökulmasta. Ohjelman sisältö on yhdistetty kyberturvallisuuskehyksiin, joita tarjoavat merkittävimmät yhdistykset, kuten Comptia, ISC2 ja ISACA.

Tutustu: https://www.laurea.fi/en/degree_programmes/business-management-and-information-technology/bit-cyber-security/

Metropolia - Information Technology, Master's Degree

"Networking and services" erikoistuminen sisältää kyberturvallisuusopintoja.

Tutustu: https://www.metropolia.fi/en/academics/masters-degrees/information-technology

Turun yliopisto - Master's Degree Programme in Information and Communication Technology: Cyber Security

Kyberturvallisuuden erikoistumispolku antaa opiskelijoille syvällistä ja kattavaa koulutusta ja asiantuntemusta verkkojärjestelmien turvallisuudesta ja teknologiasta. Koulutus keskittyy tietoliikenneintensiivisen tulevaisuuden verkkojärjestelmiin ja sovelluksiin kehitettyjen kyberturvateknologioiden tutkimiseen. Aiheita ovat älykkäiden ympäristöjen turvallisuus, järjestelmä- ja verkkoturvallisuus, tietoliikennejärjestelmien ja -sovellusten turvallisuus sekä turvallisten järjestelmien suunnittelu.

Tutustu: https://www.utu.fi/en/study-at-utu/masters-degree-programme-in-information-and-communication-technology-cyber-security

JAMK - Cyber Security, Master of Engineering

Kyberturvallisuuden maisteriohjelman opiskelija tuntee kyberturvallisuuden hallinnan, tekniset toteutukset, auditoinnin, lainsäädännön ja määräykset. Opiskelija osaa suunnitella, kehittää, toteuttaa ja ohjata erilaisia teknologisia ratkaisuja realistisissa yritysympäristöissä. Opiskelija oppii myös testaamaan ja auditoimaan näitä ratkaisuja. Opiskelijalla on tiedot ja taidot suojautua kyberturvallisuushyökkäyksiltä turvallisessa, koulutuslähtöisessä kyberympäristössä.

Tutustu: https://www.jamk.fi/en/Apply-to-Jamk/masters-degree/educate-yourself-to-be-a-cyber-security-professional

Vaasan ammattikoulu - Tietotekniikka, insinööri AMK

Tietotekniikassa opit esineiden internetin (IoT) ja tietoturvan keskeiset periaatteet.

Tutustu: https://www.vamk.fi/tutkinto/tietotekniikka

KAMK, Insinööri, tieto- ja viestintätekniikka, ohjelmistokehitys ja kyberturvallisuus, Raahe

Koulutuksessa saat erinomaisen pohjan ohjelmistokehitykselle, mukaan lukien ohjelmointikielten hallinta, ohjelmistokehitysprosessit, sovelluskehitys sekä tietojärjestelmät. Lisäksi koulutuksessa keskitytään kyberturvallisuuteen ja tietoturvaan ohjelmistokehityksessä. Koulutukseen sisällytetty data-analytiikka ja tekoäly -moduuli antaa valmiuksia toimia tämän päivän ja huomisen liiketoimintaympäristössä.

Tutustu: https://www.kamk.fi/fi/Hakijalle/AMK-koulutukset/Insinoori-tieto--ja-viestintatekniikka-ohjelmistokehitys-ja-kyberturvallisuus-Raahe/4d36c6fb-f59b-434b-8d3d-37c1f892d537

Tampereen yliopisto - Information Security, Information Technology (MSc)

Tutustu: https://www.tuni.fi/en/study-with-us/information-security-information-technology

Metropolia - Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus

Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus on suunnattu työelämässä toimiville tietotekniikan ammattilaisille, joilta puuttuvat nykyaikaiset kyberturvallisuusosaamisen tiedot ja taidot.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet insinöörin tai soveltuvan korkeakoulutasoisen tutkinnon sekä henkilöille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Tutustu: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/osaamisen-taydentaminen/erikoistumiskoulutukset/kyberturvallisuus

Cloud and cybersecurity study program edukamussa

Tutustu: https://skill.edukamu.fi/

Hakatemia

Kävit koulua tai et, olemme kuulleet että Hakatemiassa voit aloittaa kyberturvallisuusopinnot oman kotisi suojassa vaikka heti!

Kokeile ilmaiseksi: https://www.hakatemia.fi/pro

Oppilaitoksille

Puuttuuko tutkintonne listasta tai onko listalla vanhentunutta tai puuttellista tietoa? Lähetä viesti teo.selenius@hakatemia.fi niin korjataan asia!

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomi on erinomainen paikka opiskella kyberturvallisuutta, ja siellä on laaja valikoima koulutusohjelmia eri tasoilla ja erilaisille opiskelijoille.

hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.