Hakatemian käyttöehdot

Päivitetty: 2023-08-27

Tutustu näihin ehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttöä. Ehdot ovat Sinun ja Hakatemian (Hakatemia Oy) välinen sopimus. Pääsy Palveluun ja sen käyttö edellyttää, että hyväksyt nämä käyttöehdot ja noudatat niitä.

Määritelmät

Seuraavilla isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla käsitteillä on tässä niille määritelty merkitys näissä Käyttöehdoissa ja muussa sopimuksessa, joihin Palvelun ehdot soveltuvat, ellei asiayhteydestä muuta johdu:

 • "Maksut" tarkoittaa Sinun Hakatemialle maksamia maksuja Palvelun käytöstä.
 • "Käyttöehdot" (kutsutaan myös "Ehdot" tai "Käyttöehdot") tarkoittavat näitä käyttöehtoja, jotka muodostavat sopimuksen Sinun ja Hakatemian välillä palvelun käytöstä.
 • "Labraympäristö" tarkoittaa Hakatemian labratehtävien ja harjoitusympäristöjen tietoteknistä ympäristöä, mukaanlukien labraympäristön tietoverkko ja siellä sijaitsevat tietokoneet.
 • "Laite" tarkoittaa mitä tahansa laitetta, jolla on pääsy Palveluun, kuten tietokone, matkapuhelin tai digitaalinen tabletti.
 • "Osapuoli" tarkoittaa Sinua tai Hakatemiatä joiden välille sopimus syntyy.
 • "Osapuolet" tarkoittaa molempia Osapuolia yhdessä.
 • "Palaute" tarkoittaa palautetta, innovaatioita tai ehdotuksia, jotka olet lähettänyt esimerkiksi Palvelumme ominaisuuksiin, suorituskykyyn tai ominaisuuksiin liittyen.
 • "Palvelu" viittaa Hakatemia -verkkosivustoon ja sen sisältöön.
 • "Sinä" tarkoittaa henkilöä, joka käyttää Palvelua tai käyttää Palvelua, tai Hakatemiatä tai muuta oikeushenkilöä, jonka puolesta kyseinen henkilö käyttää Palvelua tai käyttää sitä soveltuvin osin.
 • "Sisältö" viittaa sisältöön, kuten tekstiin, kuviin, videoihin, työkaluihin, tehtäviin, tai muuhun tietoon, jonka voit lähettää, ladata, linkittää tai muutoin saattaa saataville, sisällön muodosta riippumatta.
 • "Tili" tarkoittaa yksilöllistä tiliä, joka on luotu sinulle, jotta voit käyttää Palveluamme tai sen osia.
 • "Verkkosivusto" viittaa Hakatemia-sovelluksen sivuun, johon pääsee osoitteesta https://www.hakatemia.fi.
 • "Hakatemia" (johon viitataan tässä sopimuksessa "Hakatemia", "Me", "Me" tai "Meidän") viittaa Hakatemiaan (Hakatemia Oy, y-tunnus 3334684-1).

Ehtojen hyväksyminen

Nämä ovat tämän palvelun käyttöä koskevat käyttöehdot sekä Sinun ja Hakatemian välinen sopimus. Nämä käyttöehdot määrittelevät kaikkien käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet Palvelun käyttöön liittyen.

Pääsy Palveluun ja sen käyttö edellyttää, että hyväksyt nämä käyttöehdot ja noudatat niitä. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia vierailijoita, käyttäjiä ja muita, jotka käyttävät Palvelua.

Käyttämällä palvelua tai palvelua sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy jotakin näiden käyttöehtojen osaa, et voi käyttää Palvelua.

Käyttäjätilit

Olet vastuussa Palveluun pääsyyn käyttämäsi sähköpostiosoitteen suojaamisesta ja kaikesta tililläsi tapahtuvasta toiminnasta.

Et saa käyttää käyttäjätunnuksena toisen henkilön tai yhteisön nimeä tai nimeä, joka ei ole laillisesti saatavilla käytettäväksi, nimeä tai tavaramerkkiä, joka on jonkun muun henkilön tai yhteisön kuin Sinun oikeuksien alainen ilman asianmukaista lupaa, tai nimeä, joka on muuten loukkaava, mauton tai säädytön.

Tilaukset

Tilausaika

Palvelu tai jotkin Palvelun osat ovat saatavilla vain maksullisella Tilauksella. Sinua laskutetaan etukäteen toistuvasti ja määräajoin (kuten päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain) riippuen tilaussuunnitelman tyypistä, jonka valitset tilausta ostaessasi. Kunkin ajanjakson lopussa Tilauksesi uusitaan automaattisesti täsmälleen samoilla ehdoilla, ellet peruuta sitä tai Hakatemia peruuta sitä.

Tilausten peruutukset

Voit peruuttaa tilauksesi uusimisen joko tilisi asetussivun kautta tai ottamalla yhteyttä yritykseen. Et saa hyvitystä kuluista, jotka olet jo maksanut nykyiseltä tilausjaksoltasi, ja voit käyttää Palvelua nykyisen tilausjaksosi loppuun asti.

Maksujen muutokset

Hakatemia voi oman harkintansa mukaan ja milloin tahansa muuttaa tilauksen hintoja. Kaikki tilausmaksun muutokset tulevat voimaan kulloisenkin tilausjakson lopussa. Hakatemia ilmoittaa sinulle kohtuullisessa ajassa etukäteen kaikista tilausmaksujen muutoksista antaakseen sinulle mahdollisuuden lopettaa tilauksesi ennen muutosten voimaantuloa. Palvelun käytön jatkaminen uusien hintojen voimaantulon jälkeen muodostaa suostumuksesi muutetun tilausmaksun maksamiseen.

Hyvitykset

Maksettuja liittymismaksuja ei palauteta, paitsi jos laki vaatii. Hakatemia voi harkita tiettyjä merkintöjen palautuspyyntöjä tapauskohtaisesti ja myöntää ne Hakatemian oman harkinnan mukaan.

Immateriaalioikeudet

Tunnustat ja hyväksyt, että Hakatemia ja/tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki Immateriaalioikeudet Palveluihin ja Dokumentaatioon. Sinulle ei myönnetä mitään oikeuksia patentteihin, tekijänoikeuksiin, tietokantoihin, liikesalaisuuksiin, toiminimiin, tavaramerkkeihin (rekisteröityihin tai rekisteröimättömiin) tai mihinkään muihin vastaaviin Palveluihin tai Dokumentaatioon liittyviin oikeuksiin.

Linkit muille verkkosivustoille

Palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille tai palveluihin, jotka eivät ole Hakatemian omistuksessa tai hallinnassa.

Hakatemia ei hallitse minkään kolmannen osapuolen verkkosivustojen tai palveluiden sisältöä, tietosuojakäytäntöjä tai käytäntöjä eikä ota niistä vastuuta. Ymmärrät ja hyväksyt lisäksi, että Hakatemia ei ole suoraan tai välillisesti vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat tai väitetään aiheutuneen tai jotka liittyvät tällaisen sisällön, tavaroiden tai palveluiden käyttöön tai niihin luottamiseen.

Suosittelemme sinua lukemaan kaikkien vierailemiesi kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palvelujen ehdot ja tietosuojakäytännöt.

Irtisanominen

Voimme lopettaa tai keskeyttää tilisi välittömästi, ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta mistä tahansa syystä, mukaan lukien jos rikot näitä käyttöehtoja.

Irtisanomisen jälkeen oikeutesi käyttää Palvelua lakkaa välittömästi.

Labraympäristön käyttö

Labraympäristö on tarkoitettu vain ja ainoastaan kulloinkin kyseisen harjoituksen tai haasteen ratkaisuun. Sinua kielletään tekemästä Labraympäristössä mitään sellaista, joka ei ole kulloisellekin harjoitukselle tai haasteelle tarkoituksenmukaista.

Erityisesti on kielletty labraympäristön tietokoneiden käyttö seuraaviin tarkoituksiin:

 • Labraympäristön ulkopuolisten kohteiden tietoturvatestaus tai vahingoittaminen. Tämä koskee myös tilanteita joissa sinulla on laillinen oikeus kyseisen kohteen tietoturvatestaukseen. Labraympäristöstä ei koskaan saa tehdä minkäänlaista tietoturvatestausta sen ulkopuolisiin kohteisiin.
 • Labraympäristössä olevien toisille käyttäjille tarkoitettujen resurssien tietoturvatestaus tai vahingoittaminen.
 • Labraympäristön infrastruktuurin tietoturvatestaus tai vahingoittaminen.
 • Kryptovaluutan louhiminen.

Työkalujen käyttö

Et saa käyttää mitään Hakatemian sisältöä, mukaanlukien työkalut, mihinkään laittomaan tarkoitukseen, erityisesti sellaisten tietojärjestelmien tietoturvatestaamiseen, johon sinulla ei ole laillista lupaa.

Kielletyt käyttötarkoitukset

Muiden Ehdoissa mainittujen kieltojen lisäksi Sinua kielletään käyttämästä sivustoa tai sen sisältöä, mukaanlukien sivuston tarjoamia työkaluja ja sivustolta oppimiasi taitoja: (a) mihinkään laittomaan tarkoitukseen; b) pyytämään muita suorittamaan lainvastaisia tekoja tai osallistumaan niihin; c) rikkomaan sääntöjä, lakeja tai paikallisia määräyksiä.

Vastuunrajoitus

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on ja kuten se on saatavilla. Hakatemia kiistää minkään suoran tai välillisen takuun olemassaolon, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen epäsuoriin takuisiin myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ja loukkaamattomuuteen.

Hakatemia (a) ei takaa, että Palvelut ovat keskeytymättömiä tai virheettömiä; tai että Palvelu, ja/tai sinun Palvelusta saamasi tiedot sopivat Sinun tarpeisiin, vaatimuksiin tai tarkoittamiin tarkoituksiin; ja (b) ei ole vastuussa viivästyksistä, toimitusongelmista tai muista vahingoista, jotka johtuvat tietojen siirtämisestä tietoverkkojen ja -rakenteiden välillä, mukaan lukien internetin, välityksellä. Tiedostat, että Palvelu voi olla tällaisista viestintärakenteista johtuvien rajoitusten, viivästysten tai muiden ongelmien alaisina.

Hakatemia ei ole vastuussa välillisistä, erityisistä, vahinkoluonteisista, rangaistuksellisista tai seuraamuksellisista vahingoista, mukaan lukien mutta rajoittumatta, liikearvon menetykseen, työn keskeytykseen, tietokoneen vikaan tai häiriöön, kadonneisiin tai viallisiin tietoihin taikka liikevoiton tai liiketoiminnan menetykseen liittyviin vahinkoihin. Hakatemian kokonaisvastuu ei voi ylittää Hakatemialle maksamiesi Maksujen määrää vahinkotapahtumaa välittömästi edeltävän kuuden (6) kuukauden ajalta. Vastuunrajoitus ei sovellu vahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta väärinkäytöksestä.

Sovellettava lainsäädäntö

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Riitojen ratkaisu

Kaikki Ehtoja ja Palvelun käyttöä koskevat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelemalla. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä sovittelemalla, asia voidaan saattaa Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Muutokset näihin käyttöehtoihin

Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan muuttaa tai korvata näitä ehtoja milloin tahansa. Jos muutos on olennainen, pyrimme kohtuullisin keinoin ilmoittamaan asiasta vähintään 30 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa. Mikä on olennainen muutos, päätetään oman harkintamme mukaan.

Jatkamalla Palvelumme käyttöä näiden päivitysten voimaantulon jälkeen, sitoudut noudattamaan tarkistettuja ehtoja. Jos et hyväksy uusia ehtoja kokonaan tai osittain, et voi jatkaa Palvelun käyttöä.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista, voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@hakatemia.fi.