Web-kehityksen Perusteet

JavaScript Silmukat

Helppo
25 min

Silmukat ovat ohjelmointirakenteita, jotka toistavat tietyn osan koodista niin monta kertaa kuin tarvitaan. Tämä mahdollistaa esimerkiksi samojen operaatioiden toistamisen useita kertoja, koodin suorituksen automatisoinnin ja monien muiden toimintojen hallinnan. JavaScriptissä on useita erilaisia silmukoita, mutta yleisimmät ovat for-silmukat, while-silmukat ja do-while-silmukat.

for-silmukat

for-silmukoita käytetään yleensä silloin, kun tiedät etukäteen, kuinka monta kertaa haluat toistaa tietyn koodin osan. For-silmukoiden rakenne koostuu aloitusehdoista, ehtolauseista ja lisäysehdoista. Esimerkiksi, voit käyttää for-silmukoita tulostamaan luvut 1-10:

for (var i = 1; i <= 10; i++) {
  console.log(i);
}

Tässä määritetään aloitusehdoksi "i = 1", ehtolauseeksi "i <= 10" ja lisäysehdoksi "i++". Silmukka toistaa koodin osan 10 kertaa, ja jokaisella kierroksella muuttuja "i" kasvaa yhdellä.

Kokeile itse!


while-silmukat

while-silmukat toistavat tietyn koodin osan niin kauan kuin tietty ehto täyttyy. Esimerkiksi, voit käyttää while-silmukoita tulostamaan luvut 1-10:

var i = 1;
while (i <= 10) {
  console.log(i);
  i++;
}

Tässä määritetään ensin muuttujan "i" arvoksi 1. While-silmukka toistaa koodin osan niin kauan kuin muuttuja "i" on pienempi tai yhtäsuuri kuin 10. Jokaisella kierroksella muuttuja "i" kasvaa yhdellä.

Kokeile itse!

do-while-silmukat

do-while-silmukat toimivat samalla tavalla kuin while-silmukat, mutta koodin osa suoritetaan vähintään kerran, vaikka ehto ei täyttäisi vaatimuksia. Esimerkiksi, voit käyttää do-while-silmukoita tulostamaan luvut 1-10:

var i = 1;
do {
  console.log(i);
  i++;
} while (i <= 10);

Tässä määritetään ensin muuttujan "i" arvoksi 1. Koodin osa suoritetaan ensin kerran, vaikka ehto ei täyttäisi vaatimuksia. While-silmukka tarkistaa ehdot vasta sen jälkeen, kun koodi on suoritettu vähintään kerran. Silmukka toistaa koodin osan niin kauan kuin muuttuja "i" on pienempi tai yhtäsuuri kuin 10. Jokaisella kierroksella muuttuja "i" kasvaa yhdellä.

Kokeile itse!

Summa summarum

Silmukat ovat tärkeä osa JavaScript-ohjelmointia, ja niitä käytetään laajasti monissa sovelluksissa ja verkkosivuissa. On tärkeää ymmärtää eri silmukkatyypit ja niiden toiminta, jotta voit käyttää niitä tehokkaasti omissa projekteissasi.

hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.