Web-kehityksen Perusteet

JavaScript Operaattorit

Helppo
20 min

Muuttujien arvojen manipulointi tapahtuu usein erilaisten operaattorien ja funktioiden avulla. Alla on joitakin yleisimmin käytettyjä operaattoreita ja funktioita:

Aritmeettiset operaattorit

Käytetään matemaattisiin laskuihin, kuten yhteen- ja vähennyslaskuihin, kertolaskuihin ja jakolaskuihin. Esimerkiksi voit laskea kahden muuttujan summan seuraavasti:

var x = 5;
var y = 10;
var summa = x + y;

Tässä lasketaan muuttujien "x" ja "y" summa ja tallennetaan tulos uuteen muuttujaan nimeltä "summa".


Vertailuoperaattorit

Käytetään vertailemaan kahta muuttujaa ja antamaan tosi tai epätosi -arvo sen mukaan, ovatko ne yhtä suuria tai pienempiä. Esimerkiksi voit vertailla kahta muuttujaa seuraavasti:

var x = 5;
var y = 10;
var vertailu = x < y;

Tässä vertaillaan, onko muuttuja "x" pienempi kuin muuttuja "y", ja tallennetaan tulos uuteen muuttujaan nimeltä "vertailu".


Merkkijonojen yhdistäminen

Voit yhdistää kaksi merkkijonoa käyttämällä plus-operaattoria. Esimerkiksi voit yhdistää kaksi merkkijonoa seuraavasti:

var etunimi = "Matti";
var sukunimi = "Meikäläinen";
var nimi = etunimi + " " + sukunimi;

Tässä yhdistetään kaksi merkkijonoa ("Matti" ja "Meikäläinen") ja lisätään väli niiden väliin. Tulos tallennetaan uuteen muuttujaan nimeltä "nimi".

Esimerkki

Tässä on esimerkki JavaScript-koodista, joka käyttää erilaisia operaattoreita:

Harjoittele

Kokeile itse!
hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.