Web-kehityksen Perusteet

JavaScript Funktiot

Helppo
20 min

Funktioiden käyttäminen on tärkeä osa ohjelmointia. Funktiot ovat koodinpätkiä, joita voidaan kutsua tarvittaessa suorittamaan tiettyjä toimintoja. Tämä tekee koodista modulaarista ja helppolukuista. Tässä on joitakin esimerkkejä funktioiden käytöstä JavaScriptissä:

Esimerkki 1:

// Funktion määrittäminen
function tervehdi(nimi) {
  console.log("Hei " + nimi + "!");
}

// Funktion kutsuminen
tervehdi("Matti"); // tulostaa "Hei Matti!"

Tässä esimerkissä määritellään funktio tervehdi, joka ottaa yhden parametrin nimi. Funktion tarkoitus on tulostaa tervehdys viestinä konsoliin, jossa käytetään annettua nimeä. Kun funktioa kutsutaan antamalla sille parametriksi "Matti", tulostuu konsoliin "Hei Matti!".


Esimerkki 2

// Funktion määrittäminen
function laskeYhteen(a, b) {
  return a + b;
}

// Funktion kutsuminen
var summa = laskeYhteen(3, 5);
console.log(summa); // tulostaa 8

Tässä esimerkissä määritellään funktio laskeYhteen, joka ottaa kaksi parametria a ja b. Funktion tarkoitus on laskea näiden parametrien summa ja palauttaa se käyttäjälle. Kun funktiota kutsutaan antamalla sille parametreiksi 3 ja 5, se palauttaa 8, joka tallennetaan muuttujaan summa. Tämä muuttuja tulostetaan sitten konsoliin, joka näyttää "8".

Funktioiden käyttömahdollisuudet ovat rajattomat, ja niitä voidaan käyttää monella eri tavalla ratkaisemaan monenlaisia ongelmia. Niiden avulla koodi saadaan helposti luettavaksi ja ylläpidettäväksi, kun tehtäviä jakautuu eri funktioihin, joita voi käyttää tarvittaessa.

Harjoittele

Kokeile itse!
hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.