Web-kehityksen Perusteet

JavaScript Ehtolauseet

Helppo
20 min

Ehtolauseita käytetään ohjelmoinnissa suorittamaan erilaisia toimintoja sen mukaan, täyttyvätkö tietyt ehdot vai eivät. Tämä mahdollistaa ohjelman suorituksen hallinnan ja päätöksenteon. JavaScriptissä on useita erilaisia ehtolauseita, mutta yleisimmät ovat if-lauseet ja switch-lauseet.

if-lauseet

if-lauseita käytetään tarkistamaan, täyttyykö jokin ehto, ja suorittamaan tietty koodi sen perusteella. Esimerkiksi, voit käyttää if-lauseita tarkistamaan, onko jokin muuttuja yhtäsuuri kuin toinen:

var x = 5;
var y = 10;
if (x == y) {
 console.log("Muuttujat ovat yhtä suuria");
} else {
 console.log("Muuttujat eivät ole yhtä suuria");
}

Tässä tarkistetaan, ovatko muuttujat "x" ja "y" yhtäsuuria. Jos ne ovat, koodi suorittaa ensimmäisen lauseen, muuten toisen lauseen.


switch-lauseet

switch-lauseita käytetään tarkistamaan yhden muuttujan arvo ja suorittamaan koodi sen perusteella. Esimerkiksi, voit käyttää switch-lauseita tarkistamaan, mitä päivää viikosta on:

var paiva = 4;
switch(paiva) {
 case 1:
  console.log("Maanantai");
  break;
 case 2:
  console.log("Tiistai");
  break;
 case 3:
  console.log("Keskiviikko");
  break;
 case 4:
  console.log("Torstai");
  break;
 case 5:
  console.log("Perjantai");
  break;
 case 6:
  console.log("Lauantai");
  break;
 case 7:
  console.log("Sunnuntai");
  break;
 default:
  console.log("Virheellinen arvo");
}

Tässä tarkistetaan, mikä päivä viikosta on annettu muuttujan "paiva" avulla. Switch-lauseessa käytetään eri case-kohtia tarkistamaan, mikä päivä vastaa annettua arvoa. Jos päivä vastaa jotain case-kohtaa, koodi suorittaa sen lauseen ja lopettaa sen jälkeen. Jos mikään case-kohta ei vastaa annettua arvoa, suoritetaan default-lause.

Ehtolauseiden käyttäminen antaa sinulle mahdollisuuden tehdä päätöksiä ohjelman suorituksen aikana ja antaa sinulle suuremman hallinnan siitä, miten ohjelma toimii.

Harjoittele

Tässä on esimerkki koodista, joka käyttää ehtolauseita JavaScriptissä:

Kokeile itse!
hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.