Web-kehityksen Perusteet

HTML ja Tekstin Muotoilu

Helppo
20 min

HTML-dokumentin ulkoasu muotoillaan pääasiallisesti CSS-tyyleillä, joihin syvennymme kurssin seuraavassa osiossa. HTML:ssä on kuitenkin erilaisia elementtejä joilla on oletusarvoisesti tietynlainen ulkoasu, ja niitä voidaan myös käyttää tekstin muotoiluun.

Näillä elementeillä voidaan luoda esimerkiksi otsikkoja (<h1>, <h2>, <h3>), kappaleita (<p>), lihavoitua (<b>), kursivoitua (<i>), alleviivattua (<u>), pienempää (<small>) ja suurempaa (<big>) fonttikokoa, alaindeksissä (<sub>) ja yläindeksissä (<sup>) olevaa tekstiä, rivinvaihtoja (<br>), erottelijoita (<hr>), esiasetettua tekstiä (<pre>), koodiesimerkkiä (<code>) ja lainausmerkkejä (<blockquote>).

Esimerkki

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Esimerkki tekstin muotoilusta</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Otsikko 1</h1>
  <h2>Otsikko 2</h2>
  <h3>Otsikko 3</h3>
  <p>Tämä on kappaleen tekstiä.</p>
  <b>Tämä teksti on lihavoitu.</b>
  <i>Tämä teksti on kursivoitu.</i>
  <u>Tämä teksti on alleviivattu.</u>
  <small>Tämä teksti on pienemmässä koossa.</small>
  <big>Tämä teksti on suuremmassa koossa.</big>
  <sub>Tämä teksti on alaindeksissä.</sub>
  <sup>Tämä teksti on yläindeksissä.</sup>
  <br>
  <hr>
  <pre>Tämä teksti säilyttää välilyönnit ja rivinvaihdot.</pre>
  <code>Tämä teksti on koodiesimerkki.</code>
  <blockquote>Tämä teksti on lainausmerkkien sisällä.</blockquote>
 </body>
</html>

Tärkeä huomio

Vaikka päätyisitkin tekemään kaiken tyylityksen pelkällä CSS:llä (esimerkiksi TailwindCSS, johon kannattaa joskus tutustua, tyhjentää kaikki selaimen oletustyylit), on tärkeä silti käyttää rakenteellisesti oikeita HTML-tageja, esimerkiksi käytettävyyden ja hakukoneoptimoinnin takia.

Harjoittele

Kokeile itse!
hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.