Python Ohjelmointi

Funktiot

Helppo
20 min

Mitä funktiot ovat?

Funktioilla on tärkeä rooli Python-ohjelmoinnissa. Funktion avulla voit nimetä loogisen kokonaisuuden, joka suorittaa tietyn toiminnon. Funktioon voidaan antaa argumentteja, joiden avulla voidaan ohjata toiminnon suorittamista. Funktion sisällä oleva koodi suoritetaan vasta, kun funktiota kutsutaan.

Mihin funktioita tarvitaan?

Funktiot ovat tärkeitä, sillä ne auttavat vähentämään koodin toistoa. Jos saman toiminnon tarvitsee suorittaa useamman kerran ohjelmassa, kannattaa kyseinen toiminto kirjoittaa funktioksi, jota voi sitten kutsua ohjelman eri kohdissa. Tämä vähentää kirjoitettavan koodin määrää ja helpottaa ohjelman ylläpitoa.

Python funktiot

Pythonissa funktiot määritellään käyttäen def-avainsanaa, jonka jälkeen tulee funktion nimi ja mahdolliset argumentit. Funktion koodi kirjoitetaan sisennyksellä seuraaville riveille.

Esimerkki funktiosta, joka laskee kahden luvun summan:

def summa(a, b):
    result = a + b
    return result

Tässä funktiossa on kaksi argumenttia, a ja b. Funktion sisällä lasketaan argumenttien summa, joka tallennetaan muuttujaan result. Lopuksi funktion tuloksena palautetaan result.

Funktion paluuarvot

Funktiot voivat palauttaa tai olla palauttamatta arvoja. Esimerkiksi funktio tallenna_peli ei välttämättä palauta mitään, se vain tallentaisi pelin. Mutta funktion summa (kuten esimerkki yllä) on loogista palauttaa yhteenlaskettu summa funktion kutsujalle.

Funktiot palauttavat Pythonissa arvon return-avainsanalla. Sen jälkeen funktion suoritus loppuu, eikä funktion sisältä enää suoritetaa enempää koodirivejä. return-kutsun voi tehdä myös ilman argumentteja, joka lopettaa funktion suorittamisen ilman paluuarvoa.

Funktion kutsuminen

Funktion kutsu tapahtuu antamalla funktion nimi ja argumentit sulkeissa. Esimerkiksi yllä olevaa funktiota voisi kutsua seuraavasti:

tulos = summa(2, 3)
print(tulos)

Tämä tulostaisi 5, sillä funktion summa(2, 3) palauttama tulos tallennetaan muuttujaan tulos ja tulostetaan sitten print-funktiolla.


Harjoitus

Kirjoita suurin_luku niminen funktio, joka ottaa vastaan listan lukuja ja palauttaa suurimman luvun. Voit olettaa, että lista sisältää ainakin yhden luvun.

Esimerkki miten funktion pitäisi toimia:

lukulista = [3, 7, 1, 9, 4]
print(suurin_luku(lukulista)) # Tulostaa 9

Tehtävät

Kirjoita suurin_luku niminen funktio, joka ottaa vastaan listan lukuja ja palauttaa suurimman luvun. Voit olettaa, että lista sisältää ainakin yhden luvun.

hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.