Python Ohjelmointi

For-silmukka

Helppo
15 min

For loop on toinen Python-ohjelmoinnin perustyökalu, joka mahdollistaa tietyn koodilohkon toistamisen useita kertoja. For-silmukan avulla voidaan käydä läpi esimerkiksi listan, sanakirjan tai jonkin muun iteroitavan objektin kaikki alkiot yksi kerrallaan ja suorittaa jokaiselle alkiolle sama koodilohko.

For-silmukan yleinen syntaksi on seuraava:

for muuttuja in iteroitava_objekti:
  # suoritettava koodi

"muuttuja" on muuttuja, joka saa jokaisella silmukan kierroksella iteroitavan objektin seuraavan alkion arvon. "iteroitava_objekti" on mikä tahansa iteroitava objekti, kuten lista, sanakirja tai jokin muu tietorakenne, joka sisältää useita alkioita.

Esimerkiksi, jos haluat tulostaa kaikki listan alkiot yksi kerrallaan, voit käyttää seuraavaa for-silmukkaa:

lista = [1, 2, 3, 4, 5]

for luku in lista:
  print(luku)

Tämä tulostaisi seuraavan:

1
2
3
4
5

For-silmukka on erittäin hyödyllinen monissa tilanteissa, kun tarvitset toistaa tiettyjä koodilohkoja useita kertoja. Voit käyttää for-silmukkaa esimerkiksi tiedoston rivien käsittelyssä, tietokannan tietueiden käsittelyssä, ja monissa muissa tilanteissa.

Harjoitus

Määritä lista nimeltä x joka sisältää vähintään 3 numeroa. Määritä tyhjä lista nimeltä y. Kirjoita for-silmukka joka käy läpi kaikki listan x numerot ja lisää ne listaan y kaksinkertaisina.

Esimerkki miten harjoituksen pitäisi toimia.

x = [1, 4, 10]
y = []


# tee tähän for silmukka

print(y)
[2, 8, 20]

Olethan tarkkana muuttujien nimien kanssa, tai automaattinen tarkitus ei välttämättä onnistu. Tulostaminen on vapaaehtoista, tärkeintä on muuttujan y rakentuminen oikein.

Tehtävät

Tehtävä 1

Määritä lista nimeltä x joka sisältää vähintään 3 numeroa. Määritä tyhjä lista nimeltä y. Kirjoita for-silmukka joka käy läpi kaikki listan x numerot ja lisää ne listaan y kaksinkertaisina.

hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.