Tietoverkot

UDP (User Datagram Protocol)

Helppo
15 min

UDP (User Datagram Protocol) on yksi Internetin perusprotokollista, joka tarjoaa epäluotettavan, mutta nopean tiedonsiirtotavan. Se eroaa TCP:stä (Transmission Control Protocol) siinä, että se ei tarjoa luotettavuutta eikä virheenkorjausta. DNS (protokolla joka muuttaa esimerkiksi verkkotunnuksia IP-osoitteiksi) toimii tyypillisesti UDP:n avulla, vaikkakin DNS toimii myös TCP:llä.

DNS esimerkki

UDP:n toiminta perustuu datagrammeihin, jotka ovat itsenäisiä tietopaketteja. Jokainen datagrammi sisältää tarvittavan tiedon tiedonsiirtoa varten, kuten lähettäjän ja vastaanottajan porttinumerot sekä datan. DNS:n tapauksessa, kun käyttäjä syöttää verkkotunnuksen, DNS-sovellus luo UDP-datagrammin, joka sisältää pyynnön IP-osoitteen hakemiseksi vastaavaan verkkotunnukseen. Tämä datagrammi lähetetään UDP:n avulla kohde-DNS-palvelimelle. Palvelin vastaavasti luo datagrammin jossa on DNS-vastaus ja lähettää sen takaisin.

UDP on nopea

UDP:n etuna on sen yksinkertaisuus ja nopeus. Se ei vaadi ylimääräisiä viestinnän käynnistys- tai lopetusprosesseja, kuten TCP tekee. Tämä tekee UDP:stä erinomaisen protokollan sovelluksille, jotka vaativat reaaliaikaista tiedonsiirtoa, kuten ääni- tai videopuhelut. DNS:n tapauksessa nopea tiedonsiirto on tärkeää, jotta verkkotunnuksen kääntäminen IP-osoitteeksi tapahtuu välittömästi.

UDP on epäluotettava

Koska UDP ei tarjoa luotettavuutta, datagrammit voivat hävitä tai tulla perille virheellisinä. Tämä voi johtua verkon ruuhkautumisesta, pakettien menetyksestä tai muista häiriöistä. DNS:n tapauksessa, jos datagrammi katoaa matkalla DNS-palvelimelle, vastausta ei saada, ja verkkotunnuksen kääntäminen epäonnistuu. Tämä voi johtaa käyttäjän näkemään virheilmoituksen tai sivuston latautumisen epäonnistumiseen.

Vaikka UDP on nopea, sen puute luotettavuudesta voi olla haitallista sovellusten toiminnan kannalta. Tämän vuoksi jotkut sovellukset, kuten tiedostonsiirto, verkkosivut ja sähköposti, käyttävät TCP:tä, joka tarjoaa varmistuksen tiedonsiirron onnistumisesta.

Summa summarum

Yhteenvetona voidaan todeta, että UDP on tärkeä protokolla nopeaan tiedonsiirtoon, mutta sen epäluotettavuus voi aiheuttaa ongelmia joillekin sovelluksille. DNS:n kaltaiset sovellukset, jotka vaativat nopeaa tiedonsiirtoa, voivat hyötyä UDP:stä. On kuitenkin tärkeää harkita käytettävän protokollan luotettavuusvaatimuksia ja sovelluksen tarpeita valittaessa oikeaa protokollaa.

Testaa oppimaasi

Mikä on UDP:n merkittävin ero TCP:hen verrattuna?

hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.