Tietoverkot

Tietoverkkojen fyysiset mediat

Helppo
10 min

Fyysinen kerros tietokoneverkoissa vastaa tiedonsiirrosta digitaalisen ja analogisen signaalin välillä. Se varmistaa, että tiedot siirtyvät fyysisen verkon, kuten Ethernetin tai Wi-Fi:n, kautta oikeassa muodossa ja että vastaanottava laite pystyy tulkkaamaan ne oikein. Selitämme seuraavaksi, miten fyysinen kerros toimii sekä Ethernet- että Wi-Fi-verkoissa.

Ethernet-verkko

Ethernet-verkossa fyysinen kerros käyttää sähköistä siirtoa muuntaakseen digitaaliset bitit analogisiksi sähköisiksi signaaleiksi ja lähettää ne verkkomedian, kuten Ethernet-kaapelin, kautta. Tämä tapahtuu modulointiprosessilla, jossa bittijono muunnetaan sähköimpulsseiksi, jotka edustavat nollia ja ykkösiä.

Kun tiedonsiirto tapahtuu Ethernet-kaapelilla, digitaalinen signaali välittyy sähköisinä impulssina. Fyysinen kerros vastaanottaa nämä impulssit ja muuntaa ne takaisin digitaaliseen muotoon, jota tietokone voi ymmärtää ja käsitellä. Näin tieto siirtyy fyysisesti verkossa laitteelta toiselle.

Wi-Fi-verkko

Wi-Fi-verkossa fyysinen kerros käyttää radiotaajuista siirtoa muuntaakseen digitaaliset bitit radiotaajuisiksi signaaleiksi ja lähettää ne langattoman median, kuten ilmassa leviävien radiolähetysten, kautta. Tämä prosessi toteutetaan modulaatiotekniikalla, kuten esimerkiksi QAM (Quadrature Amplitude Modulation).

Kun tiedonsiirto tapahtuu langattomassa Wi-Fi-verkossa, tietokone lähettää radiosignaaleja langattomaan tukiasemaan. Tukiasema vastaanottaa signaalit ja muuntaa ne takaisin digitaaliseen muotoon, jotta tiedot voidaan välittää verkkoon päin. Sama prosessi tapahtuu vastakkaiseen suuntaan, kun tiedot saapuvat langattomasti tukiasemalta tietokoneelle.

Summa summarum

Näin fyysinen kerros toimii sekä Ethernet- että Wi-Fi-verkoissa, varmistaen, että digitaaliset tiedot siirtyvät oikein fyysisen verkon kautta. Se huolehtii signaalien muuntamisesta digitaalisesta analogiseksi muodoksi lähettämistä varten ja vastaanottaa vastakkaisessa suunnassa analogiset signaalit, muuntaen ne takaisin digitaaliseen muotoon, jota tietokoneet voivat ymmärtää ja käsitellä.

Testaa oppimaasi

Mikä on fyysisten medioiden tarkoitus tietoverkoissa?

hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.