Tietoverkot

IP-protokolla

Helppo
15 min

IP-paketit

IP-paketti koostuu otsake- ja data-osioista, jotka mahdollistavat tiedon välityksen internetissä. Tässä osiossa tarkastelemme yksityiskohtaisemmin IP-paketin bittirakennetta ja sen eri osioita.

IPv4 Otsake (header)

IP-paketin alussa sijaitsee otsake (header), joka sisältää tiedot paketin reititystä ja käsittelyä varten.

Kuva: Wikipedia

IPv4-otsake on Internet Protocol Version 4 -protokollan käyttämä otsakerakenne, joka sisältää tietoa IP-paketin reitittämisestä ja käsittelystä. IPv4-otsake koostuu useista kentistä, jotka sisältävät erilaista tietoa paketin lähtö- ja kohdeosoitteista, paketin pituudesta, palvelun laatua ja muista ominaisuuksista.

IPv4-otsake alkaa versio- ja otsakelängt -kentillä, jotka määrittävät käytetyn protokollaversion ja otsakkeen pituuden tavuina. Seuraavaksi tulevat Differentiated Services Code Point (DSCP) - ja Explicit Congestion Notification (ECN) -kentät. DSCP-kenttä sisältää tietoa palvelun laadusta ja prioriteetista paketin käsittelyssä. ECN-kenttä puolestaan osoittaa, onko paketin kuljettamassa verkossa havaittu ruuhkaa.

Seuraavat kentät sisältävät tietoa IP-paketin kokonaispituudesta, tunnistetiedoista, fragmentoinnista, elinkaaren ajastimesta ja protokollasta, johon paketti kuuluu (esimerkiksi TCP tai UDP). Lähde- ja kohdeosoitekentät määrittävät paketin lähettäjän ja vastaanottajan IP-osoitteet.

Loput kentät sisältävät tarkistussumman, joka varmistaa paketin eheyden, sekä erityiset vaihtoehdot, joita voidaan käyttää lisätietojen välittämiseen tai paketin erityisten ominaisuuksien määrittämiseen.

IPv6 Otsake (Header)

Kuva: Wikipedia

IPv6-otsake on Internet Protocol Version 6 -protokollan käyttämä otsakerakenne, joka sisältää tietoa IPv6-paketin reitittämisestä ja käsittelystä. IPv6-otsake on suunniteltu korvaamaan vanhempi IPv4-otsake, ja se tarjoaa parannuksia tehokkuudessa, laajennettavuudessa ja tietoturvassa.

IPv6-otsake koostuu useista kentistä, jotka sisältävät erilaista tietoa paketin lähde- ja kohdeosoitteista, virtuaalikanavan tunnisteesta, palvelun laadusta ja muista ominaisuuksista.

IPv6-otsakkeen ensimmäinen kenttä on versio- ja liikenne-etuosoite (Traffic Class) -kenttä. Versiokenttä määrittää käytetyn protokollaversion, ja liikenne-etuosoitekenttä vastaa DSCP-kenttää IPv4-otsakkeessa. Se sisältää tietoa palvelun laadusta ja prioriteetista paketin käsittelyssä.

Seuraavaksi tulee virtuaalikanavan tunniste (Flow Label) -kenttä, joka mahdollistaa pakettien ryhmittelyn samaan virtuaalikanavaan kuuluviksi. Tämä auttaa varmistamaan, että samaa virtuaalikanavaa käyttävät paketit saavat etusijan reitityksessä ja käsittelyssä.

Seuraavat kentät sisältävät tietoa paketin kokonaispituudesta, seuraavasta otsakkeesta, hyötykuorman tyypistä (esimerkiksi TCP tai UDP) ja elinkaaren rajauksesta (Hop Limit), joka vastaa TTL-kenttää IPv4-otsakkeessa.

Lähde- ja kohdeosoitekentät määrittävät paketin lähettäjän ja vastaanottajan IPv6-osoitteet. IPv6-osoitteet ovat pidempiä kuin IPv4-osoitteet ja käyttävät hierarkkista ja yksilöivää osoitemuotoa.

Loput kentät sisältävät tarkistussumman, joka varmistaa paketin eheyden, sekä erityiset vaihtoehdot (Extension Headers), joita voidaan käyttää lisätietojen välittämiseen tai paketin erityisten ominaisuuksien määrittämiseen.

Data-osio

Otsakkeen jälkeen seuraa data-osio, joka sisältää itse välitettävän tiedon, kuten verkkopaketin tai protokollan datan.

Testaa oppimaasi

Mitä tietoja IPv4-otsake sisältää?

hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.