Tietoverkot

IP-osoitteet

Helppo
15 min

Mikä on IP-osoite?

IP-osoitteet toimivat tunnisteina, joiden avulla verkkolaitteet voivat IP-protokollan avulla viestiä toistensa kanssa ja ohjata paketteja oikeaan suuntaan.

IPv4 (Internet Protocol version 4) on alun perin kehitetty IP-osoitejärjestelmä, jota on käytetty laajasti vuosikymmenien ajan. IPv4-osoitteet koostuvat 32-bittisistä numeroryhmistä, joita erotellaan pisteillä. Näitä osoitteita on kuitenkin rajallinen määrä, mikä johti IPv6-protokollan kehittämiseen.

Esimerkiksi example.com IPv4-osoite on 93.184.216.34.

IPv6 (Internet Protocol version 6) on seuraavan sukupolven IP-osoitejärjestelmä, joka on suunniteltu korvaamaan IPv4:n rajoitukset. IPv6-osoitteet ovat 128-bittisiä ja esitetään heksadesimaalisina numeroina, joita erotellaan kaksoispisteillä. IPv6 tarjoaa valtavan määrän osoitteita, mikä vastaa paremmin nykypäivän verkkotarpeisiin.

Esimerkiksi example.com IPv6-osoite on 2606:2800:220:1:248:1893:25c8:1946.

IPv4 ja IPv6

IPv4-osoitteet ovat 32-bittisiä numeroryhmiä, jotka koostuvat neljästä oktetista (8-bittiä jokainen), eroteltuna pisteillä. Esimerkiksi 192.168.0.1 on yksi IPv4-osoite. Tämä rakenne mahdollistaa noin 4,3 miljardin erilaisen IP-osoitteen luomisen. Vaikka tämä määrä saattaa vaikuttaa suurelta, IPv4-osoitteiden rajallisuus on tullut ongelmalliseksi, kun internetin käyttäjämäärä ja laitteiden määrä ovat räjähdysmäisesti kasvaneet.

IPv4-osoitteiden rajallisuus on yksi merkittävimmistä syistä, miksi IPv6-protokolla kehitettiin.

IPv6-osoitteet ovat 128-bittisiä ja koostuvat kahdeksasta neljän heksadesimaaliluvun ryhmästä, jotka erotellaan kaksoispisteillä. Esimerkiksi 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 on yksi IPv6-osoite. Tämä uusi osoitejärjestelmä mahdollistaa noin 3,4 × 10^38 ainutlaatuista IP-osoitetta, mikä vastaa valtavaa määrää verrattuna IPv4:ään.

IPv6-protokollan etuja ovat suuret osoitemäärät, sisäänrakennettu turvallisuus ja tehokkaampi reititys. Lisäksi IPv6 tukee paremmin laajenevia IoT (Internet of Things) -verkkoja, joissa useat laitteet ja anturit tarvitsevat omia IP-osoitteitaan.

Yksityiset IP-osoitteet

Yksityiset IP-osoitteet ovat varattuja IP-alueita, jotka on tarkoitettu sisäisiin verkkoihin, kuten koti- tai yritysverkkoihin. Nämä osoitteet eivät ole ainutlaatuisia internetin laajuisesti, mikä tarkoittaa, että ne eivät ole suoraan reititettävissä internetissä. Sen sijaan ne toimivat sisäisen verkon tunnisteina ja mahdollistavat verkkoliikenteen reitittämisen paikallisesti.

IPv4 yksityiset IP-alueet

IPv4-protokollalla on varattu erityisiä yksityisiä IP-osoitealueita, jotka on tarkoitettu sisäisiin verkkoihin. Tämä auttaa välttämään IP-osoitteiden ehtymistä ja mahdollistaa useiden laitteiden yhdistämisen yhden julkisen IP-osoitteen taakse.

Tunnetuimmat yksityiset IPv4-osoitealueet ovat seuraavat:

  • 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
  • 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
  • 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)

Nämä yksityiset IP-osoitteet ovat varattuja käyttäjien sisäisiä verkkotarpeita varten, kuten kotiverkoissa, yritysverkoissa tai WLAN-verkoissa. Ne eivät ole suoraan reititettävissä internetissä, ja tarvitsevat Network Address Translation (NAT) -tekniikkaa kommunikoidakseen julkisesti reititettävien IP-osoitteiden kanssa.

IPv6 yksityiset IP-alueet

Myös IPv6-protokollalla on varattu erityisiä yksityisiä IP-alueita. Yksityiset IPv6-osoitteet on määritelty IPv6 Unique Local Address (ULA) -rekisterissä jonka IP-alue on fc00::/7.

Alue jakautuu kahteen IP-alueeseen fc00::/8 ja fd00::/8.

  • fc00::/8 on varattu tulevaisuuden käyttöön ja sitä ei ole tarkoitus käyttää toistaiseksi.
  • fd00::/8 voi käyttää vapaasti sisäisiin osoitteisiin, mutta tarkoitus on että osoitteen loppuosa (40 bittiä) arvottaisiin. Ideana on, että saataisiin lopputulemana sisäisiä IP-osoitteita jotka ovat kuitenkin globaalisti uniikkeja. Näin, jos vaikka kaksi yritystä yhdistää verkkonsa, ei tule päällekkäisyyksiä.

Myöskään sisäiset IPv6-osoitteet eivät ole reititettävissä suoraan Internetiin.

Testaa oppimaasi

Minkä pituinen IPv4 osoite on?

Minkä pituinen IPv6 osoite on?

Onko IP-osoite 192.168.100.1 yksityinen vai julkinen IP-osoite?

Onko IP-osoite 10.0.0.1 yksityinen vai julkinen IP-osoite?

Onko IP-osoite 192.0.0.1 yksityinen vai julkinen IP-osoite?

hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.