Tietoverkot

DNS (Domain Name System)

Helppo
10 min

Mikä DNS?

DNS (Domain Name System) on hajautettu järjestelmä joka pelaa valtavan tärkeää roolia Internetin toiminnassa. Sen ehkä yleisimmin tunnettu toiminto on muuttaa nimiä (kuten www.example.com) IP-osoitteiksi, jotta voimme vierailla sivustoilla muistamatta niiden IP-osoitteita, joka on kyllä kätevää varsinkin huomioiden että sivustojen IP-osoitteet vaihtuvat tyypillisesti melko usein.

DNS:llä on kuitenkin muitakin rooleja. Sitä kannattaa ajatella globaalina, hajautettuna, hierarkisena key-value (avain - arvo) tietokantana jota käytetään vähän kaikenlaiseen.

Esimerkiksi verkkotunnuksen sähköpostiasetukset löytyvät DNS:stä.

Perustoimintaperiaate

DNS:n perustoimintaperiaate perustuu hierarkiseen rakenteeseen, joka koostuu useista nimipalvelimista eri tasoilla. Kun käyttäjä syöttää verkkosivuston nimen selaimen osoiteriville, selain lähettää DNS-kyselyn siihen nimipalvelimeen joka verkkokortin asetuksissa on.

Nimipalvelin etsii vastauksen joko omasta tietokannastaan tai suorittaa kyselyn edelleen ylemmälle nimipalvelimelle, kunnes vastaus löytyy.

Hierarkinen rakenne


DNS:n hierarkinen rakenne koostuu useista tasoista, jotka muodostavat järjestelmän:

 • Juuripalvelimet (root nameserver): Tämä on DNS-järjestelmän ylimmällä tasolla oleva palvelinryhmä. Juuripalvelimet osaava kertoa esimerkiksi että mitkä palvelimet vastaavat ".com" tai ".fi" verkkotunnuksista. Esimerkki: C.ROOT-SERVERS.NET kertoo että ".fi" verkkotunnuksen voi selvittää A.FI palvelin.
 • Ylätason verkkotunnusten nimipalvelimet (top level domain / TLD): Nämä nimipalvelimet ovat vastuussa tiettyjen ylätason verkkotunnusten, kuten esimerkiksi "hakatemia.fi", nimen kääntämisestä IP-osoitteiksi. Esimerkki: A.FI kertoo että "*.hakatemia.fi ja hakatemia.fi" verkkotunnukset voi selvittää NS-CLOUD-E1.GOOGLEDOMAINS.COM
 • 2. Tason verkkotunnusten nimipalvelimet (2nd level domain): Jokainen ylätason verkkotunnus voi sisältää useita 2. tason verkkotunnusten nimipalvelimia. Nämä nimipalvelimet vastaavat kyselyihin, jotka koskevat tiettyä verkkotunnusta tai sen aliverkkotunnusta. Esimerkki: NS-CLOUD-E1.GOOGLEDOMAINS.COM kertoo että "www.hakatemia.fi" IP-osoite on "76.76.21.21".

Yleiset DNS-tietueet

A-tietue (Address):

 • Käyttötarkoitus: Kääntää verkkotunnuksen nimen IPv4-osoitteeksi.
 • Esimerkki: verkkosivusto.fi IN A 192.0.2.1

AAAA-tietue (IPv6 Address):

 • Käyttötarkoitus: Kääntää verkkotunnuksen nimen IPv6-osoitteeksi.
 • Esimerkki: verkkosivusto.fi IN AAAA 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

CNAME-tietue (Canonical Name):

 • Käyttötarkoitus: Määrittää verkkotunnuksen toisen verkkotunnuksen aliakseksi.
 • Esimerkki: aliakset.verkkosivusto.fi IN CNAME verkkosivusto.fi

MX-tietue (Mail Exchanger):

 • Käyttötarkoitus: Määrittää verkkotunnuksen sähköpostipalvelimen.
 • Esimerkki: verkkosivusto.fi IN MX 10 mail.verkkosivusto.fi

NS-tietue (Name Server):

 • Käyttötarkoitus: Määrittää verkkotunnuksen nimipalvelimet.
 • Esimerkki: verkkosivusto.fi IN NS ns1.verkkosivusto.fi

PTR-tietue (Pointer):

 • Käyttötarkoitus: Tekee käännöksen IP-osoitteesta verkkotunnuksen nimeksi.
 • Esimerkki: 1.2.3.4 IN PTR verkkosivusto.fi

SOA-tietue (Start of Authority):

 • Käyttötarkoitus: Määrittää alueen alkuperäisen nimipalvelimen ja muut asetukset.
 • Esimerkki: verkkosivusto.fi IN SOA ns1.verkkosivusto.fi admin.verkkosivusto.fi 2023071401 3600 1800 604800 86400

SRV-tietue (Service):

 • Käyttötarkoitus: Määrittää palvelun sijainnin ja portin tiettyä verkkotunnusta varten.
 • Esimerkki: _sip._tcp.verkkosivusto.fi IN SRV 10 60 5060 sip.verkkosivusto.fi

TXT-tietue (Text):

 • Käyttötarkoitus: Sisältää vapaamuotoista tekstiä, kuten kuvausta tai varmennustietoja.
 • Esimerkki: verkkosivusto.fi IN TXT "Tervetuloa sivustollemme!"

Testaa oppimaasi

Mikä on A-tietueen käyttötarkoitus DNS:ssä?

hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.