Perusteet haltuun

HTTP-protokolla

Helppo
45 min

Mikä on HTTP-protokolla?

HTTP on ensisijaisesti verkkoselaimen käyttämä protokolla, jota selaimen kuin myös verkkosivua ylläpitävän WWW-palvelimen on kunnioitettava. HTTP-protokolla määrittää, miten kommunikointi näiden kahden välillä tulee tapahtua, jotta molemmat osapuolet osaavat tulkita toistensa tarpeet oikein.

Selaimen vieraillessa verkkosivulla, selain lähettää asiakas-palvelin-mallin mukaisesti HTTP-pyynnön WWW-palvelimelle. Saatuaan pyynnön, WWW-palvelin lähettää selaimelle HTTP-vastauksen, joka sisältää tyypillisesti pyydetyn sivun.

HTTP-pyynnön rakenne

Selaimen lähettämä HTTP-pyyntö koostuu pääasiallisesti HTTP-metodista, resurssipolusta, HTTP-protokolla versiosta sekä HTTP-otsakkeista.

Riippuen HTTP-pyynnön metodista, kysely voi myös sisältää HTTP-kehon (engl. HTTP body). Tätä käytetään, kun selaimesta halutaan siirtää tietoa sovellukselle. Esimerkiksi, kun käyttäjä kirjautuu sisään sovellukseen, selaimen tekemä HTTP-pyyntö tulee tyypillisesti käyttämään POST-metodia ja kirjautumistiedot siirretään HTTP-kehossa.

HTTP-vastauksen rakenne

HTTP-vastauksessa verkkosivu/palvelin palauttaa käyttämänsä HTTP-protokolla version sekä tilakoodin, HTTP-otsakkeet ja pyydetyn resurssin.

Palvelimen palauttama HTTP-vastaus voi sisältää esimerkiksi HTML-koodia, jonka selain muuttaa visuaaliseen muotoon, mutta tämä ei ole vaadittua. HTTP-vastauksen sisältämä tieto on täysin sovelluksen rakentajan päätettävissä.


http-protokolla

Käynnistä tehtävä ja vastaa alla olevaan kysymykseen.

Vihje

Yllä oleva sovellus palauttaa "Hakatemia" otsakkeen. Selvitä ja palauta se vastauksessa. Esimerkki palautus: hakatemia-x: abc

hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.