Perusteet haltuun

Ensikosketus komentoriviin

Helppo
20 min

Voit käyttää yllä olevaa Linux-komentoriviä käynnistämällä tehtävän ja avaamalla tämän omaan ikkunaan.

Linux-komentorivi on tekstipohjainen ohjelma, joka tarjoaa käyttöliittymän käyttäjän ja käyttöjärjestelmän välille. Komentorivissä ajetaan yleensä komentotulkkiohjelmaa, joka hoitaa komentorivillä annettujen komentojen suorittamisen. Eri komentotulkkiohjelmia on monia, mutta yksi yleisimmistä komentotulkkiohjelmista on Bash, eli Bourne Again Shell. Komentorivin käyttö tapahtuu tekstipohjaisten komentojen avulla toisin kuin graafisissa ohjelmissa, jossa käyttö tapahtuu hiiren avulla. Tästä tulee määritelmät CLI ja GUI, eli Command Line Interface ja Grafical User Interface. Komentorivillä hoituvat lähes kaikki mahdolliset tehtävät, usein myös nopeammin kuin graafisia työkaluja käyttäen. Lisäksi se tukee myös automatisointia, jolla voit ajaa useita komentoja kerralla ja tämä onkin hyödyllistä esimerkiksi tietoturvatestaamisessa.

Komentorivi mahdollistaa rajattomasti eri käyttötapoja ja nopeuttaa monia tehtäviä, mutta parhaiten komentorivin käytön oppii kokeilemalla rohkeasti itse.

Huomaa teksti, joka loppuu dollari merkkiin. Tätä kutsutaan prompt:ksi ja tämä kertoo sinulle, että komentorivi on valmis ottamaan komentoja vastaan. On tärkeää ymmärtää, että kun suoritat komennon, tulostuu lähes aina komennon tuottama tuloste suoraan komentoriville ja kun komento on valmis, tulee prompt uudestaan näkyviin. Riippuen komennosta, tekstiä voi ilmestyä todella paljon, kun taas joskus tekstiä ei välttämättä tulostu ollenkaan.

Työhakemisto

Työhakemistolla tarkoitetaan sijaintia tiedostojärjestelmässä, jossa komentorivisi työskentelee. Komentoriville on tärkeää ylläpitää tieto nykyisestä työhakemistosta, sillä sen täytyy kyetä luomaan, muokkaamaan ja poistamaan tiedostoja sekä kansioita. Tämä ei olisi mahdollista, jos komentorivi ei tiedä missä nämä operaatiot tulee suorittaa. Oletusarvoisesti komentorivi luo, muokkaa ja poistaa tiedostoja, jotka sijaitsevat komentorivin tämän hetkisessä työhakemistossa.

Kirjoita seuraava komento ja paina enter.

pwd

Tämän pitäisi palauttaa sinulle nykyisen työhakemistosi, joka on polku kotikansioosi. pwd tulee sanoista print working directory ja suoraan suomennettuna se tarkoittaa: tulosta tämänhetkinen työhakemisto. Jos siis haluat ikinä tietää nykyisen työhakemistosi, käytä pwd komentoa.

hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.