Perusteet haltuun

Asiakas-palvelin-malli

Helppo
45 min

Asiakas-palvelin malli


Asiakas-palvelin-malli on arkkitehtuuri, jossa päätelaitteet ovat yhteydessä palvelinohjelmiin. Esimerkiksi hakiessaan nettisivua, selain on asiakas, joka ottaa yhteyttä WWW-palvelimeen, jonka johdosta WWW-palvelin palauttaa nettisivun selaimelle. Tämä haku toteutetaan käyttämällä joko HTTP- tai HTTPS-protokollaa, mutta sama toteutusmalli pätee myös muihin protokolliin. Protokollalla tarkoitetaan siis vain ohjetta, jonka mukaan on määritelty, miten asiakas ja palvelin kommunikoi keskenään. Protokolla kertoo missä muodossa pyyntö-viesti pitää lähettää ja missä muodossa palvelinohjelman palauttama vastaus täytyy olla, jotta asiakas pystyy tulkkaamaan tämän vastauksen oikein ja kommunikointi voi jatkua ilman häiriöitä.


Portit


Koska yksi palvelin voi tarjota käyttäjille monta eri palvelinohjelmaa, kuten verkkosivuja, sähköposti-palvelua, etäyhteyspalveluita ja lukemattomia muita palveluita, täytyy asiakkaalla ja palvelimella olla tapa erottaa nämä eri kanavat toisistaan. Tätä varten on olemassa konsepti nimeltään portit. Portit ovat kaikessa yksinkertaisuudessaan vain eri reittejä, joita pitkin viestit voivat kulkea ja ovatkin äärimmäisen tärkeä konsepti tietoverkkojen toiminnan kannalta.

On tärkeää ymmärtää miten protokollat, portit ja asiakas-palvelin-malli ovat osa samaa kokonaisuutta. Asiakas-palvelin-malli kuvaa sitä toimintamallia kuinka asiakas, esimerkiksi selain pyytää verkkosivua ja että palvelin vastaa tähän pyyntöön palauttamalla verkkosivun selaimelle. Portit taas ovat kanavia mitä kautta tämä pyyntö voidaan toteuttaa ja protokolla ohjeistaa, missä muodossa tämä pyyntö ja vastaus kuuluu olla.

Portit harjoitus

Harjoitellaan moduulissa opetettuja asioita.

  • Pystyt listaamaan avoimet portit komennolla ss -tlp
  • Pystyt ottamaan yhteyttä porttiin komennolla nc IP-osoite porttinumero
  • Pystyt kuuntelemaan porttia komennolla nc -lp porttinumero

Tehtävät

Tehtävä 1

Harjoitusohjelma kuuntelee yhtä porttia labra koneellasi. Selvitä portin numero ja ota yhteyttä kyseiseen porttiin.

Tehtävä 2

Aseta palvelin kuuntelemaan porttia 4444.

hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.