Kryptografia

On-Premise avaintenhallinta HashiCorp Vaultin avulla

Helppo
10 min

Mikä on ja mikä tekee HashiCorp Vaultista erityisen?

HashiCorp Vault on avoimen lähdekoodin työkalu, joka tarjoaa kattavan ratkaisun salaisuuksien hallintaan, mukaan lukien kryptografisten avainten, tunnusten, salasanojen ja sertifikaattien turvalliseen säilyttämiseen ja hallintaan. Se on suunniteltu erityisesti turvaamaan, tallentamaan ja hallinnoimaan pääsyä tällaisiin herkkiin tietoihin sekä on-premise että pilviympäristöissä.

Keskitetty Salaisuuksien Hallinta

Vault tarjoaa keskitetyn paikan kaikille salaisuuksille, vähentäen hajautettujen salasanojen ja avainten aiheuttamaa tietoturvariskiä.

Dynaamiset Salaisuudet

Vaultin ainutlaatuinen ominaisuus on kyky luoda dynaamisia salaisuuksia – kertakäyttöisiä tunnisteita tai avaimia, jotka luodaan pyynnöstä ja vanhenevat automaattisesti määritellyn ajan kuluttua.

Polkupohjainen Pääsynhallinta

Pääsynhallinta Vaultissa perustuu polkuihin, ja se mahdollistaa erittäin yksityiskohtaiset käyttöoikeudet eri salaisuuksille ja toiminnoille.

Kattava Auditointi

Vault kirjaa jokaisen toimenpiteen, joka liittyy salaisuuksien käyttöön, luomiseen tai poistamiseen, tarjoten kattavan auditointikapasiteetin.

Käytön periaatteet

Asennus ja Alustaminen

HashiCorp Vaultin käyttöönotto on-premise ympäristössä alkaa sen asentamisella ja alustamisella palvelimelle. Asennuksen jälkeen Vault tulee alustaa, mikä tuottaa sarjan Unseal-avaimia ja juuritokenin, jotka ovat välttämättömiä Vaultin hallintaan.

Salaisuuksien Säilöntä

Salaisuuksien, kuten kryptografisten avainten, säilyttäminen Vaultissa on suoraviivaista. Käyttäjät voivat luoda "salaisuuksien moottoreita" (secrets engines), jotka määrittävät, miten salaisuudet luodaan, säilytetään ja hallinnoidaan. Esimerkiksi "transit" salaisuuksien moottori tarjoaa salauspalveluita siten, että itse avaimet pysyvät Vaultin sisällä eikä niitä koskaan paljasteta ulkopuolisille.

Pääsynhallinta

Pääsyä salaisuuksiin hallitaan IAM:n (Identity and Access Management) kautta, jossa määritellään tarkat käyttöoikeudet käyttäjille ja palveluille. Vault tukee myös roolipohjaista pääsynhallintaa (RBAC), jolloin pääsyoikeudet voidaan määritellä käyttäjän roolin mukaan.

Automaattinen Avainten Rotaatio

Yksi Vaultin hyödyistä on sen kyky automatisoida avainten rotaatioprosesseja, mikä vähentää manuaalisen hallinnan tarvetta ja parantaa järjestelmän turvallisuutta.

Auditointi ja Seuranta

Kaikki toiminnot, jotka tapahtuvat Vaultissa – mukaan lukien avainten käyttö, luominen ja poistaminen – kirjataan, tarjoten läpinäkyvyyden ja mahdollisuuden seurata käyttäytymistä sekä havaita mahdollisia turvallisuusuhkia.

Yhteenveto

On-premise avaintenhallinta HashiCorp Vaultin avulla tarjoaa yrityksille täyden kontrollin ja joustavuuden kryptografisten avainten elinkaaren yli. Sen avulla yritykset voivat toteuttaa vahvan tietoturvan periaatteet, varmistaa tietojen eheyden ja suojata arkaluontoista tietoa tehokkaasti. Vaultin kattavat turvatoimet ja elinkaariprosessit tekevät siitä ihanteellisen ratkaisun monimutkaisiin tietoturva- ja compliance-haasteisiin.


hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.