Hakatemian tietosuojaseloste

Päivitetty: 6.12.2022

Rekisterinpitäjä

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä Hakatemia
Tietosuojasta vastaava henkilö Teo Selenius
Sähköpostiosoite teo.selenius@hakatemia.fi

Käsittelyperusteet

Sopimuksen täytäntöönpano

Sopimuksen täytäntöönpano

Silloin kun henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä palvelun tai jonkun sen toiminnon toimittamiseksi, käsittelyperusteena on sopimuksen (palveluehdot) täytäntöönpano. Esimerkiksi sähköpostiosoitteesi käsittely on välttämätöntä jotta voit kirjautua palveluun sähköpostilinkillä.Lue lisää tietosuoja.fi -sivulta
Rekisteröidyn suostumus

Rekisteröidyn suostumus

Silloin kun henkilötietojasi käsitellään omalla, tietoisesti annetulla, selkeästi yksilöidyllä, ja aidosti vapaaehtoisella suostumuksellasi, käsittelyperuste on suostumus. Tällöin rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus, jolloin rekisterinpitäjän on lopetettava kyseisten henkilötietojen käsittely. Esimerkiksi Hakatemian sähköpostilistalle liittyessäsi annat suostumuksen lähettää sinulle sähköpostia liittymislomakkeen kuvaamalla tavalla.Lue lisää tietosuoja.fi -sivulta
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Silloin kun muut oikeisperusteet eivät ole sopivia, rekisterinpitäjälle on käsittelystä selkeä etu, henkilötietojen käsittely on välttämätöntä edun saavuttamiseksi, ja käsittelystä ei aiheudu rekisteröidylle merkittävää haittaa suhteessa rekisterinpitäjän saamaan hyötyyn, käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Esimerkiksi Hakatemian tietoturvavalvonta, virheiden raportonti ja web-sivuston analytiikka käsittelevät IP-osoitettasi, jotta voimme huolehtia palvelun tietoturvallisuudesta, sekä tarjota sinulle toimivan ja hyödyllisen palvelun.Lue lisää tietosuoja.fi -sivulta

Käsiteltävät henkilötiedot, käsittelyperusteet ja säilytysajat

Hakatemian perustiedot

Hakatemian perustiedot

Palvelun käyttöön liittyvät perustiedot kuten sähköpostiosoite kirjautumista varten, käyttäjätunnus, avatar-kuva, aktiiviset jäsenyydet ja suoritetut moduulit.
Käsittelyperuste Sopimuksen täytäntöönpano
Säilytysaika Perustietoja säilytetään niin kauan kun palvelu on aktiivinen ja rekisteröity ei ole poistanut tiliään.
Tietoturvavalvonta

Tietoturvavalvonta

Tietoturvavalvonnan lokitukseen liittyvät tiedot kuten IP-osoite, selaimen tyyppi ja versio, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, lokitettu toiminto ja parametrit.
Käsittelyperuste Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
Säilytysaika Tietoturvalokeja säilytetään korkeintaan vuoden ajan.
Virheraportointi

Virheraportointi

Virheraportointiin liittyvät tiedot kuten selaimen tyyppi ja versio, aikaleima, kuvaus koodissa tapahtuneesta virheestä (JavaScript stack trace). IP-osoite lähetetään mutta ei tallenneta ja virheraportit anonymisoidaan.
Käsittelyperuste Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
Säilytysaika Henkilötietoja ei säilytetä lainkaan.
Analytiikka

Analytiikka

Analytiikkaan liittyvät tiedot kuten sivun URL-osoite, HTTP-referrer (tieto miltä sivulta siirryit Hakatemiaan), selaimen ja käyttöjärjestelmän tyyppi ja versio, laitteen tyyppi ja maa. IP-osoite lähetetään mutta sitä ei tallenneta ja analytiikka anonymisoidaan.
Käsittelyperuste Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
Säilytysaika Henkilötietoja ei säilytetä lainkaan.
Uutiskirje

Uutiskirje

Hakatemian sähköpostilistaan liittyvät tiedot, eli sähköpostiosoite, tieto viestin avaamisesta, tieto tilauksen tilasta (aktiivinen vai peruttu), ja lomake jonka kautta listalle on liitytty.
Käsittelyperuste Suostumus
Säilytysaika Sähköpostiosoitetta säilytetään niin kauan kun Hakatemian uutiskirje on aktiivinen ja rekisteröity ei ole perunut tilaustaan.
Beta-hakemukset

Beta-hakemukset

Hakatemian sivuilla betatestaukseen ilmoittautuneiden henkilöiden sähköpostiosoitteet.
Käsittelyperuste Suostumus
Säilytysaika Säilytetään 1.3.2023 asti.

Henkilötietojen vastaanottajat

Käsittelijät

Käsittelijät

Rekisterinpitäjä voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain toiselle palveluntarjoajalle. Tällaisia palveluntarjoajia kutsutaan henkilötietojen käsittelijäksi. Käsittelijä käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän (Hakatemia) lukuun, ja toimii rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti ja sen alaisuudessa. Rekisterinpitäjä huolehtii että käsittelijät sitoutuvat sopimusteitse takaamaan riittävän tietosuojan tason. Hakatemia käyttää seuraavia palveluntarjoajia:
Vercel Inc (340 S Lemon Ave 4133, Walnut, California, 91789, Yhdysvallat)
Hakatemian sivu on hostattuna Vercelin palvelussa.Tutustu
Hetzner Online GmbH (Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Saksa)
Hakatemian labrainfrastruktuuri on hostattuna Hetznerin palvelinsalissa Helsingissä.Tutustu
Supabase (970 Toa Payoh North #07-04, Singapore 318992 ()
Hakatemian tietovarainnot ja pilvitallennustila sijaitsevat Supabasen palvelussa.Tutustu
Sendinblue SAS (7 Rue de Madrid, 75008 Pariisi)
Hakatemian sähköpostilista on toteutettu Sendinbluen palvelulla.Tutustu
Plausible Insights OÜ (Västriku tn 2, 50403, Tartu, Estonia)
Hakatemian analytiikka on toteutettu Plausible-palvelulla.Tutustu
Functional Software, Inc (Västriku tn 2, 50403, Tartu, Estonia)
Hakatemian virheraportointi on toteutettu Sentry-palvelulla.Tutustu
Kansainväliset siirrot

Kansainväliset siirrot

Hakatemian tietovarainnot sijaitsevat ensisijaisesti EU/ETA alueella. Jos palveluntarjoaja siirtää henkilötietoja EU/ETA ulkopuolelle sellaiseen maahan, josta ei ole voimassa olevaa Euroopan komission tekemää päätöstä tietosuojan riittävästä tasosta, huolehdimme henkilötietojesi turvallisesta ja lainmukaisesta siirtämisestä sopimalla palveluntarjoajan kanssa Euroopan komission hyväksymien vakiosopimuslausekkeiden käytöstä.
Kolmannet osapuolet

Kolmannet osapuolet

Kolmannella osapuolella tarkoitetaan sellaista tahoa joka ei ole alkuperäinen rekisterinpitäjä (Hakatemia) eikä myöskään rekisterinpitäjän alaisuudessa toimiva käsittelijä.
Ei luovutuksia Hakatemia ei koskaan luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Oikeutesi

Oikeus saada tutustua tietoihin

Oikeus saada tutustua tietoihin

Sinulla on oikeus saada Hakatemialta vahvistus siitä, käsitteleekö Hakatemia sinua koskevia henkilötietoja, sekä jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista.Lue lisää tietosuoja.fi -sivulta
Oikeus oikaista tietoja

Oikeus oikaista tietoja

Sinulla on oikeus vaatia, että Hakatemia oikeisee sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot, tai täydentää puutteelliset henkilötiedot.Lue lisää tietosuoja.fi -sivulta
Oikeus poistaa tiedot

Oikeus poistaa tiedot

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia Hakatemiaa poistamaan sinua koskevat henkilötiedot.Lue lisää tietosuoja.fi -sivulta
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada Hakatemialle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä halutessasi siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle Hakatemian estämättä.Lue lisää tietosuoja.fi -sivulta
Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia Hakatemiaa rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä niin, että niitä saa säilyttämisen lisäksi käsitellä vain tietyin reunaehdoin.Lue lisää tietosuoja.fi -sivulta
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, eli pyytää että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan. Hakatemiassa oikeus soveltuu esimerkiksi virheraportoinnin ja analytiikan yhteydessä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn, jossa käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.Lue lisää tietosuoja.fi -sivulta
Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi. Hakatemiassa ei tehdä tällaista päätöksentekoa.Lue lisää tietosuoja.fi -sivulta
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot että oikeuksiasi on loukattu, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojan valvontaviranomaiselle, joka on Suomessa tietosuojavaltuutettu.Lue lisää tietosuoja.fi -sivulta
Näin käytät oikeuksiasi

Näin käytät oikeuksiasi

Yleisissä tapauksissa voit käyttää oikeuksiasi Hakatemia-tilisi asetuksissa. Voit käyttää mitä tahansa oikeuksistasi myös lähettämällä sähköpostin osoitteeseen teo.selenius@hakatemia.fi.