Perusteet haltuun

Tulosteen ohjaaminen

Helppo
20 min

Voit harjoitella sivun pohjalla olevalla komentorivillä materiaalissa käsiteltyjä komentoja. Suorita lopuksi määritetyt tehtävät samalla komentorivillä.

echo-komennolla on mahdollista tulostaa tekstiä komentoriville.

echo "tekstiä"

Alla olevassa kuvassa suoritamme echo-komennon ja tulostamme tekstin "hei kaikki".

Linux komentorivissä on mahdollista uudelleenohjata tulosteet esimerkiksi tiedostoon. Tämä tapahtuu käyttämällä < tai > merkkejä.

echo "Teksti menee" > tiedostoon.txt

Käyttämällä yhtä > merkkiä, komentorivi yli-kirjoittaa kaiken jo tiedostossa olevan sisällön. Jos haluat uudelleenohjata tulosteen tiedostoon yli-kirjoittamatta jo olemassa olevaa sisältöä, käytä kahta >> merkkiä.

Alla olevassa kuvassa uudelleenohjaamme kaksi tulostetta tiedostoon. Huomaamme kuinka yhden suurempi-kuin (>) merkin käyttäminen yli-kirjoittaa tiedoston sekä kuinka kahden (>>) käyttäminen kirjoittaa tiedoston loppuun. Huomioitavaa on, että jos tiedosto ei ole olemassa ennen uudelleenohjaamista, tulee komentorivi luomaan uuden tiedoston.

Tulosteen ohjaaminen saattaa tuntua yksinkertaiselta ja jopa turhalta vielä tässä vaiheessa, mutta on tärkeä osa komentorivin käyttöä. Voisit esimerkiksi ohjata yhden komennon tulosteen seuraavalle komennolle.

Harjoitus

Harjoitellaan tulosteen uudelleenohjaamista.

outputs
are
in
rows

Tehtävät

Tehtävä 1

Ohjaa yllä määritetyt tulosteet tiedostoon ~/test.txt käyttämällä echo-komentoa. Varmista, että tulosteet menevät omille riveilleen.

hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.