Perusteet haltuun

Tiedostojen luominen ja muokkaaminen

Helppo
25 min

Voit käyttää sivun pohjalla olevaa Linux-komentoriviä komentojen harjoitteluun. Ratkaise lopuksi vielä annetut tehtävät samalla komentorivillä.

Komentorivillä on myös mahdollista luoda ja muokata tiedostoja. Kun haluat luoda yhden tai useamman tyhjän tiedoston, voit käyttää esimerkiksi touch-komentoa.

touch tiedosto1.txt tiedosto2.txt

Alla olevassa kuvassa loimme uuden tiedoston touch-komennolla ja varmistimme komennon onnistuneen käyttämällä ls-komentoa.

Kun haluat komentorivillä nähdä tiedoston sisällön, on mahdollista käyttää esimerkiksi cat-komentoa. cat-komento tulee sanasta concatenate, joka tarkoittaa kytkeä yhteen tai liittää ketjuksi. Käytännössä komento vain tulostaa tiedoston sisällön komentoriville.

cat tiedosto.txt

Alla olevassa kuvassa kokeilimme tulostaa kahden eri tiedoston sisällön cat-komennolla. Toinen tiedostoista oli tyhjä ja toinen ei.

Tekstipohjaisten tiedostojen muokkaamiseen on olemassa useita eri editointi-ohjelmia, kuten vim, emacs ja ehkä tunnetuinpana nano. nano on näistä kolmesta yksinkertaisin käyttää ja helpoin tapa aloittaa komentorivillä editoiminen, joten käytämme tällä kurssilla sitä tiedostojen muokkaamiseen.

Voit käynnistää nano ohjelman antamalla sille jo olemassa olevan tiedoston nimen. Vaihtoehtoisesti voit antaa myös uuden tiedoston nimen, jolloin nano luo kyseisen tiedoston.

nano tiedosto.txt

Komentoriville avautuu nano-ohjelma, jonka avulla pystyt kirjoittamaan vapaasti tiedostoon. Kun olet valmis, voit sulkea ohjelman ja samalla tallentaa tiedoston painamalla ctrl - x ja y + enter. Voit tarkistaa muokatun tiedoston sisällön cat-komennolla.

Alla kuva nano-ohjelmasta.

Harjoitus

Harjoitellaan nano-komennon käyttöä. Varmista, että kotikansiosta löytyy pyydetyt tiedostot ja tiedostojen sisältö on oikein.

Tehtävät

Tehtävä 1

Varmista, että tiedosto ~/notes.txt on olemassa ja, että sen sisältä löytyy teksti "2023 rocks!"

Tehtävä 2

Varmista, että tiedosto ~/plan.txt on olemassa ja, että sen sisältä löytyy teksti "solve all hakatemia challenges!"

hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.