Perusteet haltuun

Tiedostojen ja kansioiden siirtäminen

Helppo
25 min

Voit käyttää sivun pohjalla olevaa komentoriviä komentojen harjoittelemiseen. Suorita lopuksi annetut tehtävät samalla komentorivillä.

Tiedostojen ja kansioiden uudelleen nimeäminen sekä siirtäminen voidaan suorittaa mv-komennolla, joka tulee sanasta move.

mv vanha.txt uusi.txt

Alla olevassa kuvassa nimeämme tiedoston uudelleen.

Samalla periaatteella voit siirrellä tiedostoja tai kansioita antamalla ensin alkuperäisen sijainnin ja sitten määränpään.

# siirtää tiedoston kansioon
mv tiedosto.txt kansio/

# siirtää kaikki .txt päättyiset tiedostot kansioon.
# * merkki symboloi jokeri-merkkiä.
mv *.txt kansio/

# siirtää tiedoston kansiosta nykyiseen työhakemistoon. 
# piste symboloi nykyistä työhakemistoa.
mv kansio/tiedosto.txt .

# siirtää kansion "kansio2" nykyiseen työhakemistoon.
mv kansio/kansio2 .

Alla olevassa kuvassa siirrämme ensin tiedosto2.txt-nimisen tiedoston kansioon, jonka jälkeen siirrämme molemmat txt-tiedostot takaisin nykyiseen työhakemistoon käyttämällä jokeri-merkkiä (*) ja pistettä.

Harjoitus

Siirrä sekä nimeä tiedostot ja kansiot uudelleen vastaavalla tavalla. Tehtävän lopussa pitäisi kotikansiosta löytyä loppukansio-niminen kansio, sekä tämän sisällä tied1.txt ja tied2.txt -nimiset tiedostot.

Tehtävät

Tehtävä 1

Siirrä ja nimeä uudelleen tiedosto ~/start/a.txt kansioon ~/end/tied1.txt.

Tehtävä 2

Siirrä ja nimeä uudelleen tiedosto ~/start/b.txt kansioon ~/end/tied2.txt.

hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.