Perusteet haltuun

Tiedostojen ja kansioiden poistaminen

Helppo
25 min

Voit käyttää sivun pohjalla olevaa komentoriviä komentojen harjoitteluun. Suorita lopuksi annetut tehtävät.

Tiedoston poistaminen tapahtuu rm-komennolla, joka tulee sanasta remove.

rm tiedosto.txt

Alla olevassa kuvassa poistamme ensin kaksi txt-tiedostoa rm-komennolla ja lopuksi poistamme viimeisen jäljellä olevan tiedoston. Olisimme voineet poistaa kaikki tiedostot myös suorittamalla rm * .

Kansioiden poistaminen poikkeaa hieman tiedostoista, sillä pelkän rm-komennon käyttäminen, ei salli kansion poistamista. Kansioiden poistamiseen on kaksi tapaa riippuen tilanteesta. Voit poistaa tyhjän kansion käyttämällä rmdir-nimistä komentoa.

rmdir kansio

Jos kansio ei kuitenkaan ole tyhjä, voit käyttää rm-komentoa -r-vivulla. -r-vipu poistaa kansion sekä kaikki kansion sisällä olevat kansiot ja tiedostot. rm-komennossa on myös käytössä -d-vipu, joka poistaa kansion vain jos se on tyhjä samalla tavalla kuin rmdir.

rm -r kansio # poistaa kansion ja kaiken kansion sisältä
rm -d kansio # poistaa kansion jos tämä on tyhjä
rmdir kansio # poistaa kansion jos tämä on tyhjä

Alla olevassa kuvassa poistamme ensin kansio2-nimisen kansion rmdir-komennolla. Tämän jälkeen yritämme poistaa kansio-nimisen kansion ja toteamme, ettei kansio ole tyhjä. Sitten poistamme kansion ja kansion sisältämän tiedoston käyttämällä -r-vipua.

Moduulissa listataan muutamia käyttötapoja komennoille, mutta suosittelemme tutustamaan ja kokeilemaan komentoja vapaasti. Näitä voi turvallisesti kokeilla labraympäristössä.

Harjoitus

Harjoittele moduulissa käsiteltyjä asioita.

Extraa: Tehtävät voi suorittaa yhdellä komennolla. Yritä keksiä miten tämä tapahtuisi.

Tehtävät

Tehtävä 1

Poista kansio ~/folder1

Tehtävä 2

Poista kansio ~/folder2 ja tämän sisältämä tiedosto.

hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.