Perusteet haltuun

Tiedostojärjestelmän oikeudet

Helppo
30 min

Voit käyttää sivun pohjalla olevaa komentoriviä komentojen harjoitteluun. Suorita lopuksi annetut tehtävät samalla komentorivillä.

Käydään lopuksi vielä tiedostojärjestelmän oikeuksia, eli miten Linux-ympäristössä tulkitaan ja määritetään tiedostojen, sekä kansioiden oikeudet.

Saat kuvan mukaisen listauksen käyttämällä -l-vipua ls-komennossa.

Linux-ympäristössä sekä tiedostolla että kansiolla on määritelty oikeudet (oranssin ruudun sisällä) ja omistaja-käyttäjä sekä omistaja-ryhmä (sinisen ruudun sisällä).

Aloitetaan ensin omistajista. Jokainen käyttäjä kuuluu johonkin ryhmään. Eli kuten kuvassa näkyy, jokaisen tiedoston omistaja-käyttäjä on student (vasemmalla) ja jokaisen tiedoston omistaja-ryhmä on student (oikealla).

-rwxr-xr-x 1 bob staff 72 Jun 6 19:49 test.sh

Oletusarvoisesti ryhmä on sama kuin käyttäjänimi ja kyseiseen ryhmään kuuluu vain kyseinen käyttäjä, mutta tämä on myös määriteltävissä toisin. Esimerkiksi yllä olevan test.sh-tiedoston omistaja-käyttäjä on bob ja omistaja-ryhmä on staff.

Tiedostojen oikeudet taas tulkitaan seuraavasti:

Oikeudet on määritelty kolmeen kategoriaan, joita ovat omistajan oikeudet (oranssi), ryhmän oikeudet (vihreä) ja muiden oikeudet (sininen). Esimerkin oikeudet sallivat siis, että

  • Omistaja-käyttäjä voi lukea, kirjoittaa sekä suorittaa kyseisen tiedoston.
  • Omistaja-ryhmä voi lukea ja suorittaa kyseisen tiedoston.
  • Muut käyttäjät voivat lukea ja suorittaa kyseisen tiedoston.

Huom! - Poikkeuksellisesti kansiolla täytyy aina olla suoritusoikeus, jos kansiota halutaan käyttää työhakemistona.

Tiedostojen oikeudet voidaan tulkita kahdella eri tavalla. Joko read, write and execute tai oktaalisena, eli numeraalisena.

Numeraalinen tulkinta tapahtuu seuraavasti.

  • Read (r) - 4
  • Write (w) - 2
  • Execute (x) - 1

Esimerkiksi, jos tiedoston oikeudet olisivat rw- rw- r--, niin oikeudet olisivat numeraalisesti tulkittuna 4+2 = 6, 4+2 =6 ja 4. Eli käytännössä oikeudet rw- rw- r-- voidaan tulkita myös 664.

  • rw- tai 6 - omistaja saa lukea ja kirjoittaa
  • rw- tai 6 - omistaja-ryhmä saa lukea ja kirjoittaa
  • r-- tai 4 - muut käyttäjät saavat vain lukea

chmod-komento tulee sanoista change mode ja tällä voidaan määritellä tiedostojen ja kansioiden oikeuksia. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi näin:

chmod 664 tiedosto.txt

chown-komento tulee sanoista change owner ja tällä voidaan siis määritellä tiedostolle sekä omistaja että omistaja-ryhmä. Tämä tapahtuu seuraavasti:

chown omistaja:ryhmä tiedosto.txt

Harjoitus

Määritä tiedostoille vaaditut oikeudet ohjeiden mukaan.

Tehtävät

Tehtävä 1

Määritä tiedostolle ~/file1.txt oikeudet rwx-rx-x

Tehtävä 2

Määritä tiedostolle ~/file2.txt oikeudet rx-r-r.

Tehtävä 3

Määritä tiedostolle ~/file3.txt oikeudet w-w-w.

hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.