Perusteet haltuun

Navigointi komentorivissä

Helppo
20 min

Voit käyttää sivun pohjalla olevaa Linux-komentoriviä komentojen harjoitteluun käynnistämällä tehtävän ja avaamalla komentorivin omaan ikkunaan.

Työhakemiston sijaintia voi vaihtaa cd-komennolla, joka tulee sanoista change directory. cd-komento ottaa vastaan polun tai kansion nimen ja muuttaa työhakemiston osoittamaan tähän uuteen sijaintiin.

cd kansio

Alla olevassa kuvassa nähdään kuinka komentorivin työhakemisto muutettiin osoittamaan tiedostojärjestelmän juureen. Tämän jälkeen tarkistettiin työhakemiston osoittama sijainti pwd-komennolla.

Toisin kuin Windows-käyttöjärjestelmässä, Linux ei erittele eri levyjä omien kirjainten alle. / kansio, eli juurikansio on nimensä mukaisesti tiedostojärjestelmän juuri eli pohja. Voit ajatella, että Windows-maailmasta tuttu C:/ on sama kuin Linux-maailmassa /, sillä poikkeuksella, että Linux-maailmassa mikään ei sijaitse esimerkiksi D:/ levyn alla vaan kaikki löytyvät juuren alta.

ls-komento tulee sanasta list ja yksinkertaisesti vain listaa annetun polun tiedostot ja kansiot.

ls /home/

Pelkästään ls-komennon antaminen komentoriville listaa nykyisen työhakemiston alla olevat kansiot ja tiedostot. Komennolle voidaan myös määritellä polku, jonka alta löytyvät tiedostot haluat listata.

Alla olevassa kuvassa on ls-komento suoritettu tiedostojärjestelmän juuressa ja komennossa käytettiin -l vipua, joka antaa käyttäjäystävällisemmän listauksen.

Kun työhakemistoa halutaan siirtää kansiorakenteessa ylöspäin (ns lähemmäs juurta), voidaan tämä kertoa käyttämällä kahta pistettä.

cd ..

Alla olevassa kuvassa suoritetaan ensin pwd-komento ja nähdään, että sen hetkinen työhakemisto osoittaa /home/student-polkuun. Tämän jälkeen cd-komennolla siirrytään yksi kansio ylöspäin ja varmistetaan uuden työhakemiston muuttuminen jälleen pwd-komennolla.

Voit myös hypätä kerralla useamman kansion ylöspäin seuraavalla tavalla.

cd ../..

Alla olevassa kuvassa tarkistetaan ensin senhetkinen työhakemiston sijainti. Tämän jälkeen siirrytään suoraan juureen, käymättä /home-kansiossa. Lopuksi varmistetaan vielä, että olemme juuressa.

Lopuksi, syöttämällä pelkästään cd-komennon, siirtyy työhakemisto takaisin kotikansioosi. Eli tässä tapauksessa /home/student-kansioon.

hakatemia pro

Valmis ryhtymään eettiseksi hakkeriksi?
Aloita jo tänään.

Hakatemian jäsenenä saat rajoittamattoman pääsyn Hakatemian moduuleihin, harjoituksiin ja työkaluihin, sekä pääset discord-kanavalle jossa voit pyytää apua sekä ohjaajilta että muilta Hakatemian jäseniltä.